OPINIE - Nieuwe vorm van beleid voeren: “ploeteren in institutionele lasagne”

Opinie, Varia
Koen Dejaeger
Maritieme Get-Together van ASV in De Ark in Antwerpen
Maritieme Get-Together van ASV in De Ark in Antwerpen © ProMedia

Veel vragen voor federaal minister Annelies Verlinden (CD&V) donderdagavond 1 juni tijdens de get-together van ASV. Veel concrete zaken kon ze daar echter niet tegenover stellen, daarvoor zit de minister te veel vast in “de complexe structuur van ons land”.

Voor haar maritieme get-together had de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) Annelies Verlinden uitgenodigd, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. In zijn inleidend betoog maakte voorzitter van ASV Philippe Oyen in niet mis te verstane bewoordingen kenbaar waar het schoentje zoal wringt. Via deze link kunt u het verslag van de ASV-avond nalezen, maar Oyen haalde onder meer de volgende punten aan: de complexiteit van ons land, de versnippering van bevoegdheden, het efficiënt inzetten van overheidsgeld en de war on drugs. Het is voor Oyen de perfecte storm en in de aanloop naar de verkiezingen vraagt hij zich luidop af of we het tij nog wel kunnen keren.

Gezien de structuur van ons land, is het altijd wel ploeteren in de institutionele lasagne

Een hele boterham voor minister Annelies Verlinden, die op al deze verzuchtingen een antwoord mocht geven. De minister is welbespraakt en van goede wil, maar concreet werd ze nooit … Integendeel. “Gezien de structuur van ons land, is het altijd wel ploeteren in de institutionele lasagne.” Met die letterlijke woorden stak de minister van wal. Voor een publiek van ondernemers en bedrijfsleiders kan dat wel tellen. Stel je voor dat je zo aan je werkdag moet beginnen.

It takes a network to fight a network

Verlinden verwees naar veiligheid, haar corebusiness, en haalde een boutade boven om de troepen op één lijn te krijgen in de war on drugs: it takes a network to fight a network. Dat het allemaal niet sneller gaat, wijt de minister aan het feit dat criminele organisaties zeer dynamisch zijn en niet moeten wachten op het aanpassen en uitvoeren van regelgeving, die dan nog eens verspreid zit over verschillende regio’s. U weet wel: institutionele lasagne.

Er zijn geen eenvoudige oplossingen, zo ging ze verder, en de regering wil toch graag voor duurzame oplossingen gaan. En ja, er zijn al enkele bescheiden successen geboekt, waarna wat cijfers volgden over aanhoudingen en betrapte uithalers. De politie levert zeer goed werk, maar ook justitie moet kunnen volgen. En dat is dan weer de bevoegdheid van een andere minister. En dus weer een ander laagje van de lasagne.

Laagje per laagje

De minister had ook wat mensen van de federale reserve van de politie naar de Antwerpse haven gestuurd, maar ook die dienst is druk gesolliciteerd – bijvoorbeeld voor het afhandelen van illegale rave parties. En vanuit de kerncentrale van Doel was een aantal mensen toegevoegd aan het havenkorps. Ook de nieuwe nationale drugscommissaris Ine Van Wymersch is begonnen aan haar taak. Zij heeft een coördinerende rol en brengt verslag uit aan de diverse ministers … met hun diverse bevoegdheden. Laagje per laagje.

Voor tal van initiatieven staan de potten nog op het vuur. Versterking van de scheepvaartpolitie? Dat kan nog even duren. De European smart borders? Niet voor 2024. De screening van het havenpersoneel? Helaas de bevoegdheid van een andere minister.

En zo bleef iedereen op zijn honger zitten. Veel potten op het vuur, dat wel, maar niets op het bord … zelfs geen institutionele lasagne.

Nieuwe vorm van beleid voeren: “ploeteren in institutionele lasagne” – Flows

OPINIE - Nieuwe vorm van beleid voeren: “ploeteren in institutionele lasagne”

Opinie, Varia
Koen Dejaeger
Maritieme Get-Together van ASV in De Ark in Antwerpen
Maritieme Get-Together van ASV in De Ark in Antwerpen © ProMedia

Veel vragen voor federaal minister Annelies Verlinden (CD&V) donderdagavond 1 juni tijdens de get-together van ASV. Veel concrete zaken kon ze daar echter niet tegenover stellen, daarvoor zit de minister te veel vast in “de complexe structuur van ons land”.

Voor haar maritieme get-together had de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) Annelies Verlinden uitgenodigd, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. In zijn inleidend betoog maakte voorzitter van ASV Philippe Oyen in niet mis te verstane bewoordingen kenbaar waar het schoentje zoal wringt. Via deze link kunt u het verslag van de ASV-avond nalezen, maar Oyen haalde onder meer de volgende punten aan: de complexiteit van ons land, de versnippering van bevoegdheden, het efficiënt inzetten van overheidsgeld en de war on drugs. Het is voor Oyen de perfecte storm en in de aanloop naar de verkiezingen vraagt hij zich luidop af of we het tij nog wel kunnen keren.

Gezien de structuur van ons land, is het altijd wel ploeteren in de institutionele lasagne

Een hele boterham voor minister Annelies Verlinden, die op al deze verzuchtingen een antwoord mocht geven. De minister is welbespraakt en van goede wil, maar concreet werd ze nooit … Integendeel. “Gezien de structuur van ons land, is het altijd wel ploeteren in de institutionele lasagne.” Met die letterlijke woorden stak de minister van wal. Voor een publiek van ondernemers en bedrijfsleiders kan dat wel tellen. Stel je voor dat je zo aan je werkdag moet beginnen.

It takes a network to fight a network

Verlinden verwees naar veiligheid, haar corebusiness, en haalde een boutade boven om de troepen op één lijn te krijgen in de war on drugs: it takes a network to fight a network. Dat het allemaal niet sneller gaat, wijt de minister aan het feit dat criminele organisaties zeer dynamisch zijn en niet moeten wachten op het aanpassen en uitvoeren van regelgeving, die dan nog eens verspreid zit over verschillende regio’s. U weet wel: institutionele lasagne.

Er zijn geen eenvoudige oplossingen, zo ging ze verder, en de regering wil toch graag voor duurzame oplossingen gaan. En ja, er zijn al enkele bescheiden successen geboekt, waarna wat cijfers volgden over aanhoudingen en betrapte uithalers. De politie levert zeer goed werk, maar ook justitie moet kunnen volgen. En dat is dan weer de bevoegdheid van een andere minister. En dus weer een ander laagje van de lasagne.

Laagje per laagje

De minister had ook wat mensen van de federale reserve van de politie naar de Antwerpse haven gestuurd, maar ook die dienst is druk gesolliciteerd – bijvoorbeeld voor het afhandelen van illegale rave parties. En vanuit de kerncentrale van Doel was een aantal mensen toegevoegd aan het havenkorps. Ook de nieuwe nationale drugscommissaris Ine Van Wymersch is begonnen aan haar taak. Zij heeft een coördinerende rol en brengt verslag uit aan de diverse ministers … met hun diverse bevoegdheden. Laagje per laagje.

Voor tal van initiatieven staan de potten nog op het vuur. Versterking van de scheepvaartpolitie? Dat kan nog even duren. De European smart borders? Niet voor 2024. De screening van het havenpersoneel? Helaas de bevoegdheid van een andere minister.

En zo bleef iedereen op zijn honger zitten. Veel potten op het vuur, dat wel, maar niets op het bord … zelfs geen institutionele lasagne.