Paul Nelen mocht in 2018 al afzwaaien, maar trad in 2020 op vrijwillige basis toe tot KVBG, de beroepsfederatie voor de goederenbehandelaars in de Antwerpse haven. Na een rijkgevulde maritieme en logistieke carrière, neemt hij nu officieel afscheid van de sector.

(meer…)

KVBG, het Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen, krijgt een nieuwe voorzitter. Nu er een einde komt aan het mandaat van huidig voorzitter Karl Huts, wordt Marc Ivens, CEO bij Mexico Natie, voorzitter van de vereniging. Ivens neemt de functie tijdelijk op, tot de algemene vergadering van de KVBG in de loop van het voorjaar een definitieve opvolger voor Karl Huts aanstelt. In de jaren ’90 was ook Fernand Huts gedurende tien jaar voorzitter van de vereniging. 

(meer…)

Het Natiënhuis maakt deel uit van twee imposante kantoorpanden die gebouwd werden tussen 1904 en 1911 in opdracht van de Zwitserse reder Daniel Steinmann-Haghe. Op de noordelijke hoek verrees het Helvetiahuis, hoofdzetel van de firma Steinmann. Deze laatste was in 1901 medestichter en eerste voorzitter van de Fédération Maritime d’Anvers en stichter van de Fondation pour la Protection du Travail au Port d’Anvers, die de betrekkingen tussen havenwerkgevers en -werknemers moest verbeteren.

(meer…)

Om de douane in staat te stellen alle te verschepen goederen te controleren, moet volgens het Douanewetboek van de Unie (DWU) voor elke verscheping tijdig een douaneaangifte voor vertrek worden voorgelegd. Samen met de Belgische douane stellen de verenigingen ABAS, ASV en KVBG vast dat hiermee de voorbije jaren steeds minder rekening wordt gehouden, waardoor de goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken.

De douane verscherpt de controle op deze problematiek vanaf 1 januari 2020. Zo krijgt de sector toch nog enkele maanden de kans om zijn verplichtingen na te komen. De drie beroepsverenigingen dragen hun leden op om verplicht vanaf 15 oktober 2019 de aangifte voor vertrek in e-Balie in te brengen, bij voorkeur voor aanlevering van de goederen/containers op terminal.

(meer…)