Na bijna twintig jaar onderhandelen is er een akkoord over een nieuw verdrag met als doel de biodiversiteit op zee te beschermen. Redersvereniging KBRV toont zich alvast enthousiast.

(meer…)

Rederij A.P. Moller-Maersk zal zijn volledige vloot van 300 schepen inzetten om meteorologische gegevens te verzamelen. De data zullen dienen voor weersvoorspellingen en om klimaatveranderingen te monitoren.

(meer…)

Onder de noemer ‘Navigating a Changing Climate’ (NaCC) zette PIANC (de wereldorganisatie van watergebonden transportinfrastructuur) een brede survey op waarin gepolst werd naar de impact die extreme weersomstandigheden hebben op de werking van havens wereldwijd. PIANC wil de survey midden december afronden en hem in maart 2020 wereldkundig maken op de IAPH-conferentie in Antwerpen. De impact van het veranderende klimaat heeft immers ook gevolgen voor de havens: meer downtime, herstellings- en opruimingswerken, de nood aan extra waarschuwingssystemen en rampenplannen. 

(meer…)

Op 5 december 2013 zette een vloedgolf vierhonderd eigendommen in Hull en omgeving onder water. De hoogste waterstand ooit gemeten op de getijdenrivier de Humber reikte in de haven tot nauwelijks 40 cm van de rand van de kades. Dit zette de University of Hull aan het denken, in het licht van de verdere stijging van de zeespiegel door de klimaatopwarming.

(meer…)

Negen internationale organisaties met een specialisme in haven- en waterinfrastructuur – waaronder IAPH (International Association of Ports and Harbors) en ESPO (European Sea Ports Association) – verenigen zich als ‘Think Climate Coalition’ onder de noemer ‘Navigating a changing climate’. Daarmee willen ze oplossingen zoeken voor de uitdagingen die de verandering van het klimaat opwerpt voor scheepvaart en de bijhorende infrastructuur. De recente perikelen met lage waterstanden op de Europese binnenvaartroutes tonen aan dat de klimaatbekommernis ook voor de scheepvaartsector al lang geen ver-van-het-bedshow meer is. 

(meer…)

De 32 koeien hebben ‘aan boord’ een stal met ruime ligboxen, een melkrobot, een mestrobot, een automatische voerband en een comfortabele rubberen vloer. Ze kunnen ook een wandeling maken naar het aangrenzende groene weiland. De melk van de 32 koeien is binnenkort verkrijgbaar bij Lidlfilialen in de regio Rotterdam. De boerderij is transparant ontworpen zodat alle bezoekers kunnen zien wat er gebeurt. De mest wordt gescheiden en hergebruikt als voedingsstof voor parken in de stad.

(meer…)

De reddingsboot voor gebouwen is een variant op de exemplaren die aan het achterschip van grote zeeschepen hangen. De Finse technologiegroep ziet het als een middel dat van pas zou kunnen komen bij extreme overstromingen of een forse stijging van de zeespiegel als gevolg van de opwarming van onze planeet.

(meer…)

CITBO werd in 2013 opgericht door zes vennoten/leden en telt ondertussen een zestigtal schepen met een totale tonnage van 200.000 ton. “De oprichting was geen eenvoudige opdracht binnen een sector waarin geen cultuur van samenwerking heerst”, zegt directeur Alain Devos.

(meer…)

Onder de noemer World Ports Climate Action Program zetten zeven toonaangevende havenbedrijven, waaronder Antwerpen, een op het klimaat gericht actieprogramma op. De havenbedrijven van Hamburg, Barcelona, Rotterdam, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en Antwerpen zullen samen projecten ontwikkelen om de opwarming van de aarde door scheepvaart tegen te gaan. Het samenwerkingsverband werd bekend gemaakt tijdens de openingsbijeenkomst van de Global Climate Action Summit in San Francisco.

(meer…)