Vooruitgang nieuwe sluis Zeebrugge stil tot uitspraak Raad van State

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus
De Vlaamse regering nam op 28 juni 2019 een voorkeursbesluit voor een nieuwe zeesluis op de locatie van de oude Visartsluis (Zeebrugge)
De Vlaamse regering nam op 28 juni 2019 een voorkeursbesluit voor een nieuwe zeesluis op de locatie van de oude Visartsluis (Zeebrugge) © Vlaamse Overheid

De bouw van een nieuwe zeesluis op de Visartlocatie in Zeebrugge loopt nu ‘officieel’ een jaar vertraging op. Bovendien worden, in afwachting van een uitspraak van de Raad van State, geen nieuwe administratieve trajecten meer opgestart.

Begin maart alarmeerde bedrijvenvereniging Apzi-Voka West-Vlaanderen dat het complex project voor een nieuwe, tweede sluis in Zeebrugge vastloopt in een kluwen van administratieve en juridische procedures. De havenondernemers riepen de Vlaamse overheid op een versnelling hoger te schakelen en zo nodig de administratieve diensten te versterken met extra mensen en middelen. “De beloofde eerste spadesteek in 2021-2022 is al niet meer haalbaar en nu komt ook de start van de werken in 2024 in het gedrang.”

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) legt nu uit dat er ‘officieel’ een jaar vertraging is. “Het geïntegreerd onderzoek, dat oorspronkelijk eind 2021 afgerond zou worden, is later gestart en er is meer tijd voor nodig. Er was bijvoorbeeld meer tijd nodig om alle input van de inspraak- en adviesronde van de projectonderzoeksnota te verwerken. Ook het afstemmen van de verschillende onderzoeken op elkaar blijkt complexer dan vooraf gedacht. Daardoor schuift alles met een jaar op naar 2022.”

Zwaard van Damocles

Er zal dus pas ten vroegste in 2024 kunnen gestart worden met het bouwen van de nieuwe sluis en verbindingsweg Nx. Toch is het de bedoeling dat er nog dit jaar duidelijkheid is over een mogelijke uitbreiding van de onteigeningszone, zodat er in 2023 voorbereidingen getroffen kunnen worden. “Het gaat bijvoorbeeld over het verwerven van percelen, het slopen van verworven gebouwen en het verleggen van nutsleidingen. Die voorbereidingen zorgen ervoor dat de effectieve bouw nadien efficiënter en sneller kan verlopen. Tegen het einde van dit jaar moet er duidelijkheid zijn over de mogelijke uitbreiding van de onteigeningszone.”

Ondertussen hangt een procedure bij de Raad van State als een zwaard van Damocles boven de keuze voor een nieuwe sluis op de plaats van de oude Visartsluis. In december 2020 raakte bekend dat de auditeur van de Raad van State adviseert om het voorkeursbesluit voor een nieuwe sluis op die locatie te vernietigen. “In afwachting van de definitieve uitspraak van de Raad van State worden de lopende trajecten verdergezet. Nieuwe trajecten worden nog niet opgestart. Pas na de beslissing van de Raad wordt het duidelijk of het project en de planning nog aangepast moeten worden. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak valt.”

Roel Jacobus