België verzet zich officieel tegen Frans windpark in vaarroutes

Nieuws, Offshore
Roel Jacobus
Offshorewindpark in de Noordzee
Offshorewindpark in de Noordzee © e-BO Enterprises

België heeft officieel verzet ingediend tegen het Franse plan voor een offshorewindpark nabij de grens. De 46 windturbines zouden de scheepvaart en het luchtverkeer aantasten. Ook Vlaanderen, Haven Oostende en lokale besturen tekenen bezwaar aan.

In Frankrijk loopt nog tot 1 juni een openbaar onderzoek over het project voor een offshorewindpark voor de kust van Duinkerke. De aanvraag van Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en Réseau de Transport d’Electricité (RTE) gaat over 46 grote windturbines die de Franse overheid op tien kilometer van de kust wil laten bouwen.

België heeft zich sinds 2016 altijd tegen de bouw van het windmolenpark op de huidige voorziene locatie verzet. In die zone liggen twee scheepvaartroutes, er is kwetsbare natuur en er is sprake van visuele hinder vanuit de Belgische kustgemeenten.

Op maandag 27 mei diende minister van Noordzee Paul Van Tigchelt het gecoördineerd Belgisch standpunt in. Dat houdt rekening met de afzonderlijke bezwaren uitgebracht door de Vlaamse overheid, de betrokken kustgemeentes, de provincie West-Vlaanderen, de Haven van Oostende en de Rederscentrale. Zij hebben ook elk afzonderlijk een standpunt ingediend.

Vaarroutes onbruikbaar

België spreekt van een fundamentele aantasting van de Belgische belangen. Zo zouden door het windpark twee scheepvaartroutes vanuit de haven van Oostende onbruikbaar worden. De locatie van de windturbines tot 300 meter boven zeeniveau zou de veiligheid van de scheepvaart en het luchtverkeer in het gedrang brengen.

“Het milieueffectenrapport vertoont ook tekortkomingen zoals het ontbreken van onderzoek naar alternatieve locaties, wat een Europese verplichting is”, zegt de minister. Bovendien is de exacte locatie van de windmolens nog niet bepaald, wat zou kunnen leiden tot plaatsing dichter bij de kust en dichter bij de Belgische grens. Hierdoor zou ons land verplicht zijn om in te staan voor de veiligheidszone, wat onaanvaardbaar is.”

Verder in zee

De voorbije acht jaar bracht diplomatiek overleg geen oplossing, dus voelt België zich verplicht om van de publieksconsultatie gebruik te maken om verzet aan te tekenen. Ons land is principieel niet tegen windenergie en reikt zelfs een alternatieve locatie aan. Dit werd de voorbije jaren door de federale regering uitgewerkt tot een voorstel dat door een Frans advocatenkantoor juridisch onderbouwd werd.

“Het windpark verder in zee plaatsen, zoals we in België doen, zou zo goed als alle bezwaren kunnen wegwerken. België beschikt als zesde grootste offshore windenergieproducent ter wereld over heel wat expertise en blijft bereid om hierover met de Franse collega’s samen te werken. Met de federale regering zullen we er alles aan doen om de rechten van de kustbewoners, Haven Oostende en andere belanghebbenden te vrijwaren”, besluit Van Tigchelt.

België verzet zich officieel tegen Frans windpark in vaarroutes – Flows

België verzet zich officieel tegen Frans windpark in vaarroutes

Nieuws, Offshore
Roel Jacobus
Offshorewindpark in de Noordzee
Offshorewindpark in de Noordzee © e-BO Enterprises

België heeft officieel verzet ingediend tegen het Franse plan voor een offshorewindpark nabij de grens. De 46 windturbines zouden de scheepvaart en het luchtverkeer aantasten. Ook Vlaanderen, Haven Oostende en lokale besturen tekenen bezwaar aan.

In Frankrijk loopt nog tot 1 juni een openbaar onderzoek over het project voor een offshorewindpark voor de kust van Duinkerke. De aanvraag van Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en Réseau de Transport d’Electricité (RTE) gaat over 46 grote windturbines die de Franse overheid op tien kilometer van de kust wil laten bouwen.

België heeft zich sinds 2016 altijd tegen de bouw van het windmolenpark op de huidige voorziene locatie verzet. In die zone liggen twee scheepvaartroutes, er is kwetsbare natuur en er is sprake van visuele hinder vanuit de Belgische kustgemeenten.

Op maandag 27 mei diende minister van Noordzee Paul Van Tigchelt het gecoördineerd Belgisch standpunt in. Dat houdt rekening met de afzonderlijke bezwaren uitgebracht door de Vlaamse overheid, de betrokken kustgemeentes, de provincie West-Vlaanderen, de Haven van Oostende en de Rederscentrale. Zij hebben ook elk afzonderlijk een standpunt ingediend.

Vaarroutes onbruikbaar

België spreekt van een fundamentele aantasting van de Belgische belangen. Zo zouden door het windpark twee scheepvaartroutes vanuit de haven van Oostende onbruikbaar worden. De locatie van de windturbines tot 300 meter boven zeeniveau zou de veiligheid van de scheepvaart en het luchtverkeer in het gedrang brengen.

“Het milieueffectenrapport vertoont ook tekortkomingen zoals het ontbreken van onderzoek naar alternatieve locaties, wat een Europese verplichting is”, zegt de minister. Bovendien is de exacte locatie van de windmolens nog niet bepaald, wat zou kunnen leiden tot plaatsing dichter bij de kust en dichter bij de Belgische grens. Hierdoor zou ons land verplicht zijn om in te staan voor de veiligheidszone, wat onaanvaardbaar is.”

Verder in zee

De voorbije acht jaar bracht diplomatiek overleg geen oplossing, dus voelt België zich verplicht om van de publieksconsultatie gebruik te maken om verzet aan te tekenen. Ons land is principieel niet tegen windenergie en reikt zelfs een alternatieve locatie aan. Dit werd de voorbije jaren door de federale regering uitgewerkt tot een voorstel dat door een Frans advocatenkantoor juridisch onderbouwd werd.

“Het windpark verder in zee plaatsen, zoals we in België doen, zou zo goed als alle bezwaren kunnen wegwerken. België beschikt als zesde grootste offshore windenergieproducent ter wereld over heel wat expertise en blijft bereid om hierover met de Franse collega’s samen te werken. Met de federale regering zullen we er alles aan doen om de rechten van de kustbewoners, Haven Oostende en andere belanghebbenden te vrijwaren”, besluit Van Tigchelt.