Kanaalkant: Verbinden en verduurzamen met gebiedsmanager Jenne Meyvis

Interview, Mensen
Bart Meyvis
Jenne Meyvis, gebiedsmanger Kanaalkant bij POM Antwerpen
Jenne Meyvis, gebiedsmanger Kanaalkant bij POM Antwerpen © Dirk Cleiren

Het tweede grootste industrieterrein van de provincie Antwerpen heet Kanaalkant. Het is gelegen vlakbij het Albertkanaal en strekt zich uit over zo’n 400 hectare van Merksem tot Wijnegem. Er werken 10.000 mensen bij zo’n 600 verschillende bedrijven. Gebiedsmanager Jenne Meyvis is voor POM Antwerpen de verbindende factor tussen deze bedrijven en de verschillende overheden.

Wat mogen we weten over Jenne Meyvis?

JM: “Ik ben erg lang in de sociale sector werkzaam geweest als opbouwwerker – iemand die de woon- en leefomstandigheden van mensen tracht te verbeteren. Tegelijk ben ik ook schepen van Industrie en Ruimtelijke Ordening in Hemiksem. Op die manier kwam ik dagelijks in contact met de lokale industrie en merkte ik dat die sector me erg interesseerde. Zo ben ik gaan uitkijken naar een nieuwe job en kwam uiteindelijk deze uitdaging op mijn pad. Op die manier zag ik mijn kans om mijn sociale achtergrond te combineren met mijn nieuwe liefde voor ruimtelijke ordening en industrie.”

Wat doet een gebiedsmanager?

“Een gebiedsmanager moet vooral dichtbij de bedrijven staan, luisteren naar hun noden en weten waar ze mee bezig zijn. Tegelijkertijd is er de overheid met heel wat plannen en projecten. Het is de taak van de gebiedsmanager om die twee partijen met elkaar te verbinden. Wij stellen ook actieplannen op om samen stap voor stap die plannen uit te rollen. En dit doen we voor Kanaalkant, het gebied vanaf het Sportpaleis tot aan industriezone Den Hoek in Wijnegem. De betrokken overheden zijn de gemeenten Wijnegem en Schoten, het stadsbestuur van Antwerpen en de Antwerpse districten Deurne en Merksem, De Vlaamse Waterweg, de Provincie en POM Antwerpen.”

“De hele site ligt een beetje verborgen, maar het is een enorme oppervlakte met een hele diverse bedrijvigheid van voeding, opslag, productie tot bouwmaterialen. Naast het verbinden is het ook de taak van de gebiedsmanager om te kijken naar het verbeteren van de mobiliteit. Zo staat bijvoorbeeld het verbeten van de fietsgeschiktheid van het terrein erg hoog op onze prioriteitenlijst. Daarnaast zijn er grote en kleinere infrastructuurwerken waar een kwalitatief overleg tussen overheid en bedrijfsleven belangrijk is. Denk aan het verhogen van de bruggen, de verbreding van het kanaal en allerlei aanpassingen aan het netwerk van openbare wegen.”

“Ook het verhogen van het ruimtelijk rendement is een werkpunt. Wanneer je de site vanuit de lucht bekijkt, zie je meteen dat Kanaalkant een lange voorgeschiedenis kent en organisch is gegroeid. Het is voor onze economie belangrijk dat we manieren vinden om het ruimtegebruik te optimaliseren en elke vierkante meter zo goed mogelijk te benutten. Een uitdaging is dat er pal naast Kanaalkant heel wat bewoning is. De mensen die daar wonen, hebben uiteraard verwachtingen rond hun woonkwaliteit. Ook dat nemen we mee in onze aanpak.”

Oosterweel is een van de grote werven voor de komende jaren. Heeft dit een impact op Kanaalkant?

“De werken zullen zeker een impact hebben op de watergebonden activiteiten op de site. Mensen zoeken naarstig naar alternatieven om hun goederen geleverd te krijgen. Ik heb al wel geleerd dat het niet voor elke sector zomaar mogelijk is om blind te switchen van vervoersmodaliteit. Zo bezocht ik onlangs de fabriek van Bosto in Merksem. Rijst kan je niet zomaar storten in een binnenschip, want dat veroorzaakt breuken in de korrel, wat een nefast effect heeft op de kwaliteit. Gosselin, een hele grote speler in Kanaalkant, stelt bijvoorbeeld zijn loskade beschikbaar voor andere partijen. Een mooi voorbeeld van samenwerken binnen de site.”

Kijken jullie ook naar vergroening en duurzame energie?

“Er wordt naast het transport over het water en de modal shift uiteraard ook naar het inzetten van hernieuwbare energie gekeken. Er zijn heel wat grote dakoppervlakken waar zonnepanelen op geïnstalleerd kunnen worden. Voor dit soort projecten hebben we bij POM Antwerpen heel wat kennis in huis die we hiervoor kunnen inschakelen. “

Wat zijn de meest impactvolle projecten voor 2024 bij Kanaalkant?

“De werken aan de Antwerpse Ring zullen uiteraard de grootste impact hebben. Daarnaast krijgen we erg veel vragen over de mogelijke aanleg van de A102 – de verbindingsweg waar al lang sprake van is tussen de E34 in Wommelgem en de A12 in Ekeren. Deze zou dwars onder onze site lopen. Het project zit nu nog in de onderzoeksfase. Ook staan er nog grote werken gepland op het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan met de Merksemsesteenweg. Verder kijken we naar bijvoorbeeld het fietsveiliger maken van enkele straten, de aanleg van de Zuidelijke kadeweg en het faciliteren van het overleg rond private ontwikkelingsprojecten“

Kanaalkant: Verbinden en verduurzamen met gebiedsmanager Jenne Meyvis – Flows

Kanaalkant: Verbinden en verduurzamen met gebiedsmanager Jenne Meyvis

Interview, Mensen
Bart Meyvis
Jenne Meyvis, gebiedsmanger Kanaalkant bij POM Antwerpen
Jenne Meyvis, gebiedsmanger Kanaalkant bij POM Antwerpen © Dirk Cleiren

Het tweede grootste industrieterrein van de provincie Antwerpen heet Kanaalkant. Het is gelegen vlakbij het Albertkanaal en strekt zich uit over zo’n 400 hectare van Merksem tot Wijnegem. Er werken 10.000 mensen bij zo’n 600 verschillende bedrijven. Gebiedsmanager Jenne Meyvis is voor POM Antwerpen de verbindende factor tussen deze bedrijven en de verschillende overheden.

Wat mogen we weten over Jenne Meyvis?

JM: “Ik ben erg lang in de sociale sector werkzaam geweest als opbouwwerker – iemand die de woon- en leefomstandigheden van mensen tracht te verbeteren. Tegelijk ben ik ook schepen van Industrie en Ruimtelijke Ordening in Hemiksem. Op die manier kwam ik dagelijks in contact met de lokale industrie en merkte ik dat die sector me erg interesseerde. Zo ben ik gaan uitkijken naar een nieuwe job en kwam uiteindelijk deze uitdaging op mijn pad. Op die manier zag ik mijn kans om mijn sociale achtergrond te combineren met mijn nieuwe liefde voor ruimtelijke ordening en industrie.”

Wat doet een gebiedsmanager?

“Een gebiedsmanager moet vooral dichtbij de bedrijven staan, luisteren naar hun noden en weten waar ze mee bezig zijn. Tegelijkertijd is er de overheid met heel wat plannen en projecten. Het is de taak van de gebiedsmanager om die twee partijen met elkaar te verbinden. Wij stellen ook actieplannen op om samen stap voor stap die plannen uit te rollen. En dit doen we voor Kanaalkant, het gebied vanaf het Sportpaleis tot aan industriezone Den Hoek in Wijnegem. De betrokken overheden zijn de gemeenten Wijnegem en Schoten, het stadsbestuur van Antwerpen en de Antwerpse districten Deurne en Merksem, De Vlaamse Waterweg, de Provincie en POM Antwerpen.”

“De hele site ligt een beetje verborgen, maar het is een enorme oppervlakte met een hele diverse bedrijvigheid van voeding, opslag, productie tot bouwmaterialen. Naast het verbinden is het ook de taak van de gebiedsmanager om te kijken naar het verbeteren van de mobiliteit. Zo staat bijvoorbeeld het verbeten van de fietsgeschiktheid van het terrein erg hoog op onze prioriteitenlijst. Daarnaast zijn er grote en kleinere infrastructuurwerken waar een kwalitatief overleg tussen overheid en bedrijfsleven belangrijk is. Denk aan het verhogen van de bruggen, de verbreding van het kanaal en allerlei aanpassingen aan het netwerk van openbare wegen.”

“Ook het verhogen van het ruimtelijk rendement is een werkpunt. Wanneer je de site vanuit de lucht bekijkt, zie je meteen dat Kanaalkant een lange voorgeschiedenis kent en organisch is gegroeid. Het is voor onze economie belangrijk dat we manieren vinden om het ruimtegebruik te optimaliseren en elke vierkante meter zo goed mogelijk te benutten. Een uitdaging is dat er pal naast Kanaalkant heel wat bewoning is. De mensen die daar wonen, hebben uiteraard verwachtingen rond hun woonkwaliteit. Ook dat nemen we mee in onze aanpak.”

Oosterweel is een van de grote werven voor de komende jaren. Heeft dit een impact op Kanaalkant?

“De werken zullen zeker een impact hebben op de watergebonden activiteiten op de site. Mensen zoeken naarstig naar alternatieven om hun goederen geleverd te krijgen. Ik heb al wel geleerd dat het niet voor elke sector zomaar mogelijk is om blind te switchen van vervoersmodaliteit. Zo bezocht ik onlangs de fabriek van Bosto in Merksem. Rijst kan je niet zomaar storten in een binnenschip, want dat veroorzaakt breuken in de korrel, wat een nefast effect heeft op de kwaliteit. Gosselin, een hele grote speler in Kanaalkant, stelt bijvoorbeeld zijn loskade beschikbaar voor andere partijen. Een mooi voorbeeld van samenwerken binnen de site.”

Kijken jullie ook naar vergroening en duurzame energie?

“Er wordt naast het transport over het water en de modal shift uiteraard ook naar het inzetten van hernieuwbare energie gekeken. Er zijn heel wat grote dakoppervlakken waar zonnepanelen op geïnstalleerd kunnen worden. Voor dit soort projecten hebben we bij POM Antwerpen heel wat kennis in huis die we hiervoor kunnen inschakelen. “

Wat zijn de meest impactvolle projecten voor 2024 bij Kanaalkant?

“De werken aan de Antwerpse Ring zullen uiteraard de grootste impact hebben. Daarnaast krijgen we erg veel vragen over de mogelijke aanleg van de A102 – de verbindingsweg waar al lang sprake van is tussen de E34 in Wommelgem en de A12 in Ekeren. Deze zou dwars onder onze site lopen. Het project zit nu nog in de onderzoeksfase. Ook staan er nog grote werken gepland op het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan met de Merksemsesteenweg. Verder kijken we naar bijvoorbeeld het fietsveiliger maken van enkele straten, de aanleg van de Zuidelijke kadeweg en het faciliteren van het overleg rond private ontwikkelingsprojecten“