Containeroverslag Rotterdam groeit in drie kwartalen met 7,8% in teu

Nieuws, Logistiek
Adrie Boxmeer
De containeroverslag in Rotterdam groeide in teu met 7,8%
De containeroverslag in Rotterdam groeide in teu met 7,8% © Adrie Boxmeer

De containeroverslag in de Rotterdamse haven groeide van januari t/m september met 7,8% in teu en 4,0% in tonnen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale overslag noteerde in die periode +8,6%, het laatste kwartaal zelfs +14,6%.

De totale overslag bedroeg in de eerste drie kwartalen van dit jaar 350,1 miljoen ton. Uitschieters waren kolen (+48,4%), ijzererts en schroot (+42%), biomassa (+18,7%) en minerale olieproducten (+13,5%). Een daling was te zien bij agribulk (-12,8%) en lng (-1,8%).

Nat massagoed

Nat massagoed, in tonnen gemeten het grootste segment, steeg met 6,4% naar 152,1 miljoen ton. De overslag van ruwe olie (+3 miljoen ton) en olieproducten (+5,7 miljoen ton) groeide flink. De aanvoer van stookolie steeg, vooral vanuit Rusland. De vraag naar nafta, een typisch importproduct, lag hoger dan vorig jaar. Er was minder import van gasolie/diesel en meer export, vooral naar de Verenigde Staten vanwege de koude winter daar. Ook biobrandstoffen en chemische producten deden het goed. De overslag van lng was vrijwel gelijk.

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed steeg ruim 27%, vooral door ijzererts en kolen. In 2020 was de overslag van ijzererts ingezakt door de coronacrisis. Dit jaar daarentegen is de staalproductie weer sterk toegenomen. De vraag naar kolen voor energieproductie nam sterk toe. De overslag van biomassa toonde een duidelijke groei omdat meer biomassa werd bijgestookt in kolencentrales. Overig droog massagoed nam toe met ruim 12%, omdat de industriële productie en bouwnijverheid aantrokken na coronajaar 2020, waardoor ook de vraag naar grondstoffen toenam. Enkel agribulk bleef achter.

Containers

De overslag van containers zit al sinds het najaar van 2020 op een hoog niveau door de toegenomen vraag van consumenten na de coronacrisis. De sterke vraag naar containers, gecombineerd met de blokkade in het Suezkanaal en corona-uitbraken in Chinese havens, zorgden voor aanhoudend hoge transportprijzen. De overslag in teu groeide harder dan die in tonnen, onder meer omdat er meer lege containers werden overgeslagen en door de sterke daling van het gemiddelde gewicht van volle containers. Door de stijging van de transportprijzen nam het vervoer van relatief zware goederen met lage waarde af. 

Roro

De roro-overslag groeide met 5,2%. De negatieve impact van brexit was enkel in de eerste maanden van het jaar zichtbaar. In het tweede en derde kwartaal trok de vraag uit het Verenigd Koninkrijk aan en lagen de volumes hoger dan voor brexit en de coronacrisis.

Adrie Boxmeer