Havens zetten zich schrap: ook veel auto’s in de files aan Suezkanaal

Nieuws, Havens
Bart Timperman
De 'Ever Given' (20.388 teu) blokkeert het Suezkanaal
De ‘Ever Given’ (20.388 teu) blokkeert het Suezkanaal © Instagram / Julianne Cona

Voor de havens uit ons taalgebied is het vaak koffiedik kijken naar de concrete impact van de vermoedelijk langdurige blokkade in het Suezkanaal. Een ding is zeker: de gevolgen zullen complex zijn en toenemen naarmate de blokkering langer duurt.

Of de bedrijven nu actief zijn in Antwerpen, North Sea Port, Zeebrugge of Rotterdam: overal wordt de toestand rond de gestrande ‘Ever Given’ met argusogen opgevolgd. Zowel aan de kant van vertrekkende lading als lading onderweg, is het afwachten of schuiven. De nieuwe versie van een Suezcrisis leidt alvast tot het opmerkelijke fenomeen dat nu ook auto’s op het water in de file staan. Want heel wat schepen met auto’s zijn betrokken in de blokkage. 

Elke dag dat de versperring langer aanhoudt, zorgt voor langere vertragingen en – vooral – extra kosten. Een beknopt overzicht voor de grote zeehavens in ons taalgebied.

Antwerpen

Het Antwerpse Havenbedrijf Antwerpen verwacht dat de werkelijke impact van de crisis in de komende dagen duidelijker wordt. “Port of Antwerp staat niet op de aanlooplijst van de Ever Given”, laat het Havenbedrijf weten. “Het incident zal wel een operationele impact hebben op het globale scheepvaartverkeer, bovenop COVID en de brexit. Elke dag dat het schip vast staat, zullen er extra schepen moeten wachten. Eens opgelost, zal er een piek zijn van schepen in alle West-Europese havens. Als het probleem lang aanhoudt, kan dat een grote impact hebben op de globale logistieke keten. Gelukkig behoren onze terminaloperators tot de meest efficiënte ter wereld en beschikken we over een grote opslagcapaciteit. Die heeft ons in COVID-tijden ook geholpen en heeft ervoor gezorgd dat we steeds konden blijven leveren aan de consument.” 

Olivier Schoenmaeckers, directeur bij de expediteursvereniging FORWARD Belgium, vreest dat de impact van het Suezincident zich vooral zal vertalen in langere wachttijden op de Antwerpse containerterminals. “We moeten wellicht niet vrezen voor lege winkelrekken, maar de situatie met de ‘Ever Given’ zorgt er wel voor dat rederijen hun vaarschema’s moeten aanpassen, en dat is nu vaak al het geval. We zien tot welke congestie dat nu al leidt op de containerterminals, dus wij zetten ons schrap voor de impact van dit nieuwe probleem op de goederenbehandeling.” (ML)

Zeebrugge

Bij de grote deepsea-autobehandelaars in Zeebrugge vernemen we dat alle rederijen overwegen van om te varen via Kaap de Goede Hoop. “Onze afdeling rederijoperaties evalueert momenteel de vaarschema’s, waardoor er nog geen finaal beeld is van de impact op onze terminal in Zeebrugge”, zegt Emmanuel Van Damme, general manager terminal van Wallenius Wilhelmsen Solutions. “Voor de rederij heeft de blokkering van het Suezkanaal momenteel al een impact op elf schepen: zes in zuidelijke richting en vijf in noordelijke richting. Alle klanten worden op de hoogte gehouden.” Uit de locatiegegevens van Vesselfinder blijkt alvast dat de ‘Traviata’ van Wallenius Wilhelmsen uit Shanghai (verwacht op 3 april) zaterdag 20 maart tijdig voorbij Suez passeerde.

“Van rederij NYK ligt de ‘Victory Leader’ (afkomstig uit Singapore, red.) ten zuiden van het Suezkanaal te wachten”, zegt CEO van International Car Operators Marc Adriansens. “Nog van NYK zijn de ‘Cassiopeia Leader’ en de ‘Phoenix Leader’ van het Verre Oosten onderweg naar het Suezkanaal. “MOL, ‘K’Line en Glovis maken momenteel nog de inventaris op. Alle rederijen overwegen om langs Kaap de Goede Hoop rond te varen. Ook met Toyota lopen hieromtrent besprekingen.”

Bij het havenbestuur MBZ vernemen we dat één aardgastanker uit Qatar net voor het dichtgaan door het Suezkanaal passeerde maar dat een ander lng-schip uit Qatar geblokkeerd is. De gelukkige passant is de ‘Umm Al Amad’ die op 8 april bij Fluxys LNG verwacht wordt. De aankomst van de ‘Corcovado’ zal niet op 3 april zijn.

CSP Zeebrugge Terminal heeft nog te weinig zicht op de situatie om van een concrete impact op korte termijn te kunnen spreken. De ‘Cosco Galaxy’ (verwacht op 3 april) glipte tijdig voorbij Suez, en ‘OOCL United Kingdom’ (verwacht op 10 april) en ‘OOCL Hong Kong’ (verwacht op 24 april) zijn vanuit het Verre Oosten naar Suez onderweg.

De redactie detecteerde voor Zeebrugge nog een aantal geblokkeerde schepen, door de lijst van verwachte aankomsten te vergelijken met de locatiegegevens op Vesselfinder. Het gaat voor scheepsagentuur Wilhelmsen Ships Service om de autocarriers ‘Treasure’ van Höegh uit Zuid-Korea (verwacht op 3 april) en de ‘Morning Courier’ van Eukor uit Singapore (verwacht op 5 april). Voor scheepsagentuur Navonus ligt de ‘Cape Town Highway’ uit Japan (verwacht op 15 april) vast.

Een aantal schepen zijn tussen het Verre Oosten en Suez onderweg. Het gaat om onder meer de autocarriers ‘Grand Pavo’ uit Japan (verwacht op 11 april) en ‘Asian Majesty’ uit Zuid-Korea (verwacht 28 april), beide van rederij Eukor. (RJ)

North Sea Port

Johan Bresseleers meent dat de impact voor North Sea Port (NSP) voorlopig gering is. “Containerschepen van dergelijke omvang kunnen sowieso onze haven niet in. We hebben ook nog geen melding van schepen op weg naar NSP die daar momenteel in de wachtrij staan. De overslag uit Azië vertegenwoordigt maar 3% van de totale overslag bij North Sea Port.” De woordvoerder houdt wel een slag om de arm voor het geval er nieuwe informatie zou komen en in functie van hoe de toestand zich de komende week/weken ontwikkelt. (YD)

Rotterdam

Ook in Rotterdam wordt gerekend op een stevige impact, vooral op een later moment aan de terminals. “In de afgelopen vier weken zijn er 157 schepen met bestemming Rotterdam via het Suezkanaal gevaren”, becijfert de woordvoerder van de Rotterdamse haven Leon Willems. “Schepen die naar Rotterdam komen, moeten opgeven in welke tien havens ze voorafgaand zijn geweest. Zo hebben we kunnen terugkijken welke schepen in de buurt van het Suezkanaal hebben gebunkerd of de bemanning aan land is gegaan. Daarnaast weten we dat er minimaal 190 schepen op weg zijn naar Rotterdam. Minimaal, omdat er ook hele grote schepen bij zijn die niet onderweg een haven aandoen. Die komen dus niet in ons systeem naar boven. Van die 190 schepen weten we niet waar ze dinsdag waren toen de stremming in het Suezkanaal ontstond, of ze aan het begin van het kanaal of al verderop waren. Het grootste deel van die schepen zijn tankers.”

Net zoals in alle andere havens mag gevreesd worden dat veel lading later op korte tijd samen aankomt. “Net als in alle andere havens in de wereld is er een maximale lengte aan kades en een hoeveelheid beschikbare kranen. Als het aanbod van schepen groter is dan de havencapaciteit, dan ontstaan er wachttijden, dat is duidelijk.” (AB)