Zout in NSP, CLdN, Kennedytunnel, milieuzones en 81 ton drugs

Kort, Varia
Julie Desmet
Droogzetting sluisdeurkamer van de Boudewijnsluis in Antwerpse haven
Droogzetting sluisdeurkamer van de Boudewijnsluis in Antwerpse haven © Artes Group

De Belgische autoriteiten onderschepten in 2021 al 81 ton drugs, zevende afvaart Zeebrugge – Killingholme, renovatie deurkamer 3 van de Boudewijnsluis en de Japanse rederij MOL voert een studie naar een door wind aangedreven voortstuwingssysteem.

CLDN – 

Roro-operator CLdN voegt aan zijn weekschema tussen Zeebrugge en Killingholme een zevende afvaart in beide richtingen toe. Het vertrek op vrijdagavond 12 november in Zeebrugge wordt het eerste in een voortaan dagelijkse bediening. CLdN spreekt van een groeiende vraag voor onbegeleid transport tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland, gedreven door onder meer het chauffeurstekort. (RJ)

DRUGS – 

De Belgische politie-, parket- en douaneautoriteiten onderschepten in 2021 al 81 ton drugs. Dat zegt politietopman Eric Jacobs in een interview met Humo. In Antwerpen werd vorig jaar 65 ton cocaïne onderschept, toen een record. Afgelopen week werd in Brazilië nog 800 kilogram cocaïne onderschept, waarvan een deel met bestemming Antwerpen. De andere helft van de lading was bestemd voor de Spaanse haven Algeciras. (ML)

RENOVATIE BOUDEWIJNSLUIS – 

Na een grondige renovatie van de sluisdeur en deurkamer 2 worden nu ook de sluisdeur en deurkamer 3 van de Boudewijnsluis aangepakt (zie foto). Het werfteam van aannemer Artes Group straalt en schildert de sluisdeur. Ook de hefinrichting wordt vernieuwd, net als de rails, wrijfhouten en anodes. “De werken gebeuren allemaal op de kleine ruimte van de deurkamer zelf, waarbij een niscaisson voor de deurkamer ervoor zorgt dat we de deurkamer volledig droog kunnen zetten”, meldt Artes. (JD)

KANAAL GENT-TERNEUZEN – 

In het kanaal Gent-Terneuzen zijn door North Sea Port vier sensoren aangebracht om het zoutgehalte te monitoren. De havenbeheerder verwacht dat met de ingebruikname van de nieuwe sluis in Terneuzen het zoutgehalte in het kanaal zal toenemen, waardoor het water minder bruikbaar wordt als proceswater voor de industrie. Meer zout zal ook het ecosysteem veranderen en kan voor corrosie zorgen van de haveninfrastructuur zoals kades, steigers en stalen damplanken. De sensoren meten het zoutgehalte en de temperatuur van het water om tijdig in het onderhoud van de infrastructuur te kunnen voorzien. (KH)

MILIEUZONES –

Vanaf volgend jaar mogen in Nederland Euro-5-trucks niet meer rijden in de milieuzones. Momenteel zijn er dertien steden en gemeenten met een milieuzone voor dieselvrachtwagens: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht. Haarlem voert per 1 januari 2022 een milieuzone voor vrachtwagens in. Vandaag zijn alleen trucks met een emissieklasse Euro4 of hoger toegestaan. Vanaf 1 januari 2022 mogen alleen dieseltrucks met emissieklasse 6 (en zero-emissievoertuigen) de milieuzones inrijden. (PhVDo)

MOL – 

De Japanse rederij MOL is een samenwerking aangegaan met een van ‘s werelds grootste mijnbouwbedrijven Vale International sa voor een gezamenlijke studie naar de installatie van een door wind aangedreven voortstuwingssysteem, genaamd ‘Rotor Sail’. De natuurlijke energie van de wind wekt tijdens het varen een drukverschil op rond een draaiende rotor waardoor het schip rechtstreeks wordt voortgestuwd in plaats van dat de windenergie wordt omgezet in bijvoorbeeld elektriciteit. Het propulsiesysteem zal worden getest op een bulkcarrier met een laadvermogen van 200.000 ton, die hoofdzakelijk ijzererts vervoert. Met het initiatief wil MOL zijn uitstoot van broeikasgassen tijdens de vaart fors verminderen. (JD) 

KENNEDYTUNNEL –

Vannacht – dinsdag 9 november – vinden er onderhoudswerken plaats aan de Antwerpse Kennedytunnel. Alle verkeer moet tussen 21.00 uur en 5.00 uur door één tunnelkoker. Er wordt hinder verwacht. Ook de oprit Linkeroever is vanaf 20.30 uur afgesloten. Actuele info vindt u hier. (JD)

KIELDRECHTSLUIS – 

De Kieldrechtsluis in de Antwerpse Waaslandhaven is morgen – 10 november – van 8.00 uur tot 18.00 uur tijdelijk buiten dienst wegens wegwerkzaamheden. De sluis is gesperd voor alle scheepvaart. Het landverkeer wordt naargelang de werkzaamheden omgeleid via de Prosperbrug en Arenbergbrug of Ketenisbrug en Sint-Annabrug. (JD)