Het dieselverbod in steden geldt niet voor vrachtwagens, een drugsvangst in Antwerpen, een nieuw douanesysteem in het VK, de verkoop van DB Schenker wordt voorbereid, INEOS start de bouw van Project One en een rechtskader voor autonome Rijnvaart.

(meer…)

Dertig Nederlandse steden sluiten in 2025 de poorten voor bestelbusjes en trucks die rijden op diesel en benzine. Tot de 30 behoren onder meer niet ver van Vlaanderen gelegen steden als Eindhoven, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

(meer…)

Vandaag kunnen steden in Europa vrij beslissen of en hoe ze een lage-emissiezone (LEZ) invoeren. Er bestaat geen reglementair kader om dergelijke initiatieven op elkaar af te stemmen. Het Europees Parlement kan nog geen eengemaakte regels uitvaardigen die voor alle steden zouden gelden. Maar zopas is alvast een eerste aanzet gegeven. Het keurde twee proefprojecten goed die in Europese steden moeten zorgen voor een vereenvoudigde toegang tot de LEZ’s.

(meer…)