Boluda Towage, onderdeel van de Spaanse groep Boluda Corporatión Maritima, heeft de overname afgerond van het Nederlandse Kotug Smit Towage (KTS). Het gaat om een volle 100% overname van de aandelen, geschat op een waarde van 300 miljoen euro. De overeenkomst, die in maart werd aangekondigd, is op 24 juli afgerond en trad op 31 juli in werking. De afronding gebeurde in het gezelschap van onder meer voorzitter Vicente Boluda van Boluda (tweede van links) en namens gedelegeerd bestuurder René Raaijmakers van Kotug Smit (derde van links).

(meer…)

Kotug Smit International gaat over in andere handen. De 50/50 joint venture tussen het Nederlandse Boskalis Westminster en het Duitse Kotug International stak in 2016 effectief van wal in elf havens in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

(meer…)

Eind 2011 kende het havenbestuur MBZ een zevenjarige sleepconcessie toe aan URS, dat toen deel van uitmaakte van de Nederlandse groep Boskalis, waarvan de havensleepactiviteiten vandaag behoren tot Kotug Smit Towage. Het exclusiviteitscontract werd geraamd op een totale omzet van 90 miljoen euro en loopt begin volgend jaar af.

(meer…)

Scheepvaart kan soms grappig zijn. “In de haven van Liverpool hebben we een sleper die ‘Zeebrugge’ heet en vandaag dopen we de sleper ‘Southampon’ in Zeebrugge”, sprak algemeen directeur operaties van Kotug Smit Towage Geert Vandecapelle (op de foto achteraan in het midden, tussen kapitein Frederik Rappé en meter Ariane Labarque).

(meer…)

Via LinkedIn verspreidden John en Steve Derudder een spectaculaire film van het binnenslepen van de gastanker ‘Pskov’ in Zeebrugge. De broers startten onlangs in bijberoep het dronebedrijf ‘At Sea And In The Air’, naast hun vaste  job. John Derudder (52) is havenverkeersleider bij MBZ en freelancelesgever bij VDAB. Steve Derudder (46) is kapitein van een sleepboot bij Kotug Smit.

(meer…)

Donderdag gaf Raymond De Coninck (links op de foto) na 38 jaar voorzitterschap de fakkel van De Kring door aan Geert Vandecappelle. De Kring is een besloten contactvereniging van leidinggevende personen uit het maritieme en industriële midden, toeleveranciers en overheden van het havengebied Zeebrugge-Brugge. De Kring werd opgericht in 1976 en heeft als devies ‘Conferre Capita’, oftewel ‘De hoofden samenbrengen’.

(meer…)