De kosten voor Belgische koel- en vriesbedrijven voor het behandelen, opslaan en invriezen van producten stegen de eerste 10 maanden van 2021 al met 8,79%, stelt branchevereniging BVBVK. De prijzen zullen naar verwachting ook in 2022 fors stijgen.

(meer…)

Volgend jaar zal de kostprijs in het Belgische wegvervoer naar verwachting maar licht toenemen. In het nationaal vervoer zou de stijging 1,6% bedragen en in het internationaal vervoer 1,75%. Zonder de dieselprijs meegerekend is de stijging nog lager.

(meer…)

Volgens de prognose zal de kostprijs in het nationaal vervoer in 2020 met 4,2% stijgen. In het internationaal vervoer bedraagt de stijging tussen 3,2 en 3,5%, afhankelijk van de bestemming. Gemiddeld zal de kostprijsstijging 3,35% zijn.

(meer…)

Het prijskaartje van het vernieuwde logo achterhalen was geen sinecure, blijkt uit het artikel van Gazet van Antwerpen. Tot twee keer toe weigerde het Havenbedrijf concrete cijfers te noemen. Pas toen de officiële commissie Openbaarheid van Bestuur in beroep oordeelde dat een overheidsinstantie als het Havenbedrijf transparantie moet bieden over haar werking, kwamen de cijfers boven water. Wat blijkt? Het ontwerp van het logo en de huisstijlgids werden uitgevoerd door reclamebedrijf BBDO voor 148.000 euro exclusief btw. De implementatie van de nieuwe huisstijl op onder andere briefpapier en bedrijfswagens zou inmiddels al 250.000 euro gekost hebben. In totaal zo’n 430.000 euro. Een bedrag dat fractieleider van Groen Wouter Van Besien alvast in het verkeerde keelgat schoot. “Bijna een half miljoen euro. Aangezien de vormelijke vernieuwing eerder beperkt is, vind ik dat ongelooflijk veel geld”, laat hij optekenen. “Het lijkt alsof men vergeet dat men uiteindelijk wel een publieke dienstverlening aan het uitvoeren is en dus verantwoord met geld moet omgaan.”

(meer…)

Het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB) publiceerde zopas de conjunctuurenquête voor het derde kwartaal. Die vertoont een verdeeld beeld. In het nationaal vervoer kon men nog nipte verhoging van de activiteit noteren, maar op internationaal vlak is een kleine vertraging vastgesteld (-1,3%).

(meer…)

Amazonafdeling Sellics neemt wereldwijd  de condities onder de loep voor het uitbouwen van een internetbusiness. Een van de cruciale verlengstukken daarvan is de verzending van pakketten door lokale expresdiensten. Sellics vergelijkt in een recent rapport de wereldwijde tarieven voor de verzending van pakketjes. Daaruit blijkt dat België het, althans qua prijsniveau, niet slecht doet. In ons land  is het verzenden van een standaardpakket gemiddeld 51% goedkoper dan de mediaan op wereldniveau. Die ligt op ongeveer 11 euro, België blijft daar met 5,50 euro per zending (tussen Antwerpen en Brussel) ruim onder. In onze buurlanden kost eenzelfde verzending volgens de studie bijna het dubbele van de mediaan: Frankrijk klokt af op 23,23 euro, Nederland op 24,45 euro en Duitsland op 20,9 euro. De VS komt als duurste uit de vergelijking.

(meer…)

Het ITLB (Instituut Transport en Logistiek België, het Belgische marktobservatorium voor het wegvervoer en de logistiek) publiceerde zopas de kostprijsevolutie van beroepsgoederenvervoer over de weg voor het eerste semester. In het nationaal vervoer is er sprake van een stijging van de kost met 2,7%. In nationaal stukgoedvervoer is de stijging 2,43%. Omdat de brandstofprijs zwaarder doorweegt in het internationale vervoer, bedraagt de stijging daar 3,1%. In de transporten op Italië en Frankrijk is de kostenstijging het hoogst, met resp. +3,47 en +3,53%.

(meer…)

Sinds enkele maanden stijgt de prijs voor een liter diesel steeds sterker. In België is dat voor een deel te wijten aan de politieke wil om de accijnzen gelijk te schakelen met die van diesel, maar de grootste boosdoener is de internationale markt. De olieprijs flirt al een tijdje – voor het eerst sinds eind 2014 – met de 70 dollar per barrel. Dat is te wijten aan een beperking van de productie door de OPEC en haar bondgenoten, zoals Rusland, maar ook de dreigende handelsoorlog met de VS maakt de markten ongerust.

(meer…)