Sandra De Canck: “Bedrijfsleven moet meer openstaan voor onderwijs”

Flowsmagazine, Mensen
Melanie De Vrieze
Sandra Decanck
Sandra De Canck © Sandra De Canck

In het Flowsmagazine rond opleiding stelt Sandra De Canck de nieuwe opleiding Internationaal transport en logistiek in het secundair onderwijs voor. Het Go! Koninklijk Atheneum Antwerpen wil zo de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven dichten.

Na 23 jaar ervaring bij het Loodswezen besliste Sandra De Canck om zij-instromer te worden om het lerarentekort op te vangen. Ze geeft sinds september 2022 les in het Go! Koninklijk Atheneum Antwerpen in het domein handel, haven en hinterland. “Sandra is een grote aanwinst omdat ze haar ervaring vanuit de praktijk meebrengt en met haar enthousiasme de leerlingen motiveert”, zegt Karin Heremans, directeur van de school. Go! Koninklijk Atheneum Antwerpen zet al jaren in op de link tussen het onderwijs en de werkgelegenheid in de Antwerpse haven. “Veel mensen denken alleen maar aan schepen, maar er zit veel meer achter, denk maar aan logistiek, bureauwerk en boekhoudkunde.”

Nieuwe opleiding

Karin Heremans en Sandra De Canck dienden een programmatie-aanvraag in voor een nieuwe opleiding Internationaal transport en logistiek, die in maart 2023 goedkeuring zal krijgen. “Die opleiding is noodzakelijk”, zegt Heremans. “Te weinig onderwijsinstellingen in het secundair bieden een dergelijke opleiding aan om tegemoet te komen aan de knelpuntberoepen en aan de tewerkstelling die gegenereerd wordt door de havens en logistieke sector.”

De opleiding Internationaal transport en logistiek in het vijfde en zesde jaar kan een basis zijn voor een verdere opleiding binnen dat domein. “Zo bieden wij een Se-n-Se (secundair na secundair) ‘internationaal transport en logistiek’ aan”, legt De Canck uit. Hoe vroeger de jongeren interesse krijgen voor logistiek, des te beter. “Logistiek of supplychainmanagement zijn woorden die ver van hun bed staan. Daarom willen we de jongeren eerder warm maken voor de richting.”

In de opleiding komen vakken als internationaal transport, scheepvaartpolitie, binnenvaart, expediteur, economische aardrijkskunde, talen, IT en douane aan bod. “De opleiding heeft een dubbele finaliteit: schakeljaar, zodat de jongeren doorstromen naar de universiteit of hogeschool, of arbeidsmarkt als ze direct aan de slag willen.”

Kloof dichten

De Canck merkte al snel dat de leerplannen te weinig afgestemd zijn op de lokale arbeidsmarkt. Om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te dichten, zal er van beide kanten verandering moeten komen. “Leerkrachten die al lang in het onderwijs staan, hebben soms te weinig voeling met het bedrijfsleven. Ze missen het netwerk. Maar er moet natuurlijk ook wel ruimte voor zijn binnen de werking van het onderwijs en op dit moment is die er te weinig.”

Bedrijven schreeuwen om kwaliteitsvolle medewerkers, maar ze moeten zich nog meer openstellen, vindt De Canck. “Dan heb ik het niet alleen over stages, maar ook over bedrijfsbezoeken. Die zijn alleen maar toegelaten voor zesde- of zevendejaars. Vierdejaars zijn niet welkom omdat ze geen quick win zijn voor de bedrijven, terwijl je jongeren net warm moet maken als ze vijftien of zestien jaar zijn.”

Magazijnen opengooien

Ze vraagt zich ook af waarom bedrijven niet gewoon één keer in de maand hun magazijnen opengooien. “In een school heb je geen heftruck, reachtruck of pallet. Dan is het moeilijk om die leerstof tot leven te brengen en de jongeren te tonen hoe het er echt aan toegaat in zo’n magazijn en welke profielen ze daar nodig hebben. Ze zien vaak de doorgroeimogelijkheden niet. Jongeren vandaag hebben ambassadeurs nodig.”

Een andere manier om de kloof te dichten, is om ruimte ter beschikking te stellen zodat de jongeren les krijgen buiten een schoolse context. “Ook gastsprekers die over de praktijk komen vertellen, zijn een troef. Maar tijd is geld. De werknemers krijgen soms te weinig ruimte om zich vrij te maken. Toch moeten we het hogere doel voor ogen houden. De haven is de motor van de Vlaamse economie. Als we die draaiende willen houden, is er een nieuw denkmodel nodig.”

De overheid heeft daarin ook een belangrijke rol te spelen, voegt ze er nog aan toe. “Dit denkmodel is een vorm van innovatie en verdient ondersteuning van de overheid. Er is nood aan meer middelen waarbij én bedrijven én onderwijsinstellingen de zuurstof krijgen om die innovatieve vorm van integratie te realiseren. Waarom moeten we per se kiezen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven? Waarom kan er niet een vorm bestaan van duaal lesgeven?”

Verbinding

Als zij-instromer staat De Canck nog altijd met één been in het bedrijfsleven, ook al wou ze enkele maanden geleden nog de deur dichtgooien. “Het belangrijkste woord voor mij is verbinding. Ik heb voor het onderwijs gekozen omdat je jongeren voor een deel kunt vormen in hun weg naar volwassenheid. Natuurlijk moet ik mijn kennis overdragen, maar de jongeren perspectief bieden, verbinding creëren en hen begeleiden als mens in die professionalisering vormen voor mij de rode draad.” image.gif

Sandra De Canck: “Bedrijfsleven moet meer openstaan voor onderwijs” – Flows

Sandra De Canck: “Bedrijfsleven moet meer openstaan voor onderwijs”

Flowsmagazine, Mensen
Melanie De Vrieze
Sandra Decanck
Sandra De Canck © Sandra De Canck

In het Flowsmagazine rond opleiding stelt Sandra De Canck de nieuwe opleiding Internationaal transport en logistiek in het secundair onderwijs voor. Het Go! Koninklijk Atheneum Antwerpen wil zo de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven dichten.

Na 23 jaar ervaring bij het Loodswezen besliste Sandra De Canck om zij-instromer te worden om het lerarentekort op te vangen. Ze geeft sinds september 2022 les in het Go! Koninklijk Atheneum Antwerpen in het domein handel, haven en hinterland. “Sandra is een grote aanwinst omdat ze haar ervaring vanuit de praktijk meebrengt en met haar enthousiasme de leerlingen motiveert”, zegt Karin Heremans, directeur van de school. Go! Koninklijk Atheneum Antwerpen zet al jaren in op de link tussen het onderwijs en de werkgelegenheid in de Antwerpse haven. “Veel mensen denken alleen maar aan schepen, maar er zit veel meer achter, denk maar aan logistiek, bureauwerk en boekhoudkunde.”

Nieuwe opleiding

Karin Heremans en Sandra De Canck dienden een programmatie-aanvraag in voor een nieuwe opleiding Internationaal transport en logistiek, die in maart 2023 goedkeuring zal krijgen. “Die opleiding is noodzakelijk”, zegt Heremans. “Te weinig onderwijsinstellingen in het secundair bieden een dergelijke opleiding aan om tegemoet te komen aan de knelpuntberoepen en aan de tewerkstelling die gegenereerd wordt door de havens en logistieke sector.”

De opleiding Internationaal transport en logistiek in het vijfde en zesde jaar kan een basis zijn voor een verdere opleiding binnen dat domein. “Zo bieden wij een Se-n-Se (secundair na secundair) ‘internationaal transport en logistiek’ aan”, legt De Canck uit. Hoe vroeger de jongeren interesse krijgen voor logistiek, des te beter. “Logistiek of supplychainmanagement zijn woorden die ver van hun bed staan. Daarom willen we de jongeren eerder warm maken voor de richting.”

In de opleiding komen vakken als internationaal transport, scheepvaartpolitie, binnenvaart, expediteur, economische aardrijkskunde, talen, IT en douane aan bod. “De opleiding heeft een dubbele finaliteit: schakeljaar, zodat de jongeren doorstromen naar de universiteit of hogeschool, of arbeidsmarkt als ze direct aan de slag willen.”

Kloof dichten

De Canck merkte al snel dat de leerplannen te weinig afgestemd zijn op de lokale arbeidsmarkt. Om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te dichten, zal er van beide kanten verandering moeten komen. “Leerkrachten die al lang in het onderwijs staan, hebben soms te weinig voeling met het bedrijfsleven. Ze missen het netwerk. Maar er moet natuurlijk ook wel ruimte voor zijn binnen de werking van het onderwijs en op dit moment is die er te weinig.”

Bedrijven schreeuwen om kwaliteitsvolle medewerkers, maar ze moeten zich nog meer openstellen, vindt De Canck. “Dan heb ik het niet alleen over stages, maar ook over bedrijfsbezoeken. Die zijn alleen maar toegelaten voor zesde- of zevendejaars. Vierdejaars zijn niet welkom omdat ze geen quick win zijn voor de bedrijven, terwijl je jongeren net warm moet maken als ze vijftien of zestien jaar zijn.”

Magazijnen opengooien

Ze vraagt zich ook af waarom bedrijven niet gewoon één keer in de maand hun magazijnen opengooien. “In een school heb je geen heftruck, reachtruck of pallet. Dan is het moeilijk om die leerstof tot leven te brengen en de jongeren te tonen hoe het er echt aan toegaat in zo’n magazijn en welke profielen ze daar nodig hebben. Ze zien vaak de doorgroeimogelijkheden niet. Jongeren vandaag hebben ambassadeurs nodig.”

Een andere manier om de kloof te dichten, is om ruimte ter beschikking te stellen zodat de jongeren les krijgen buiten een schoolse context. “Ook gastsprekers die over de praktijk komen vertellen, zijn een troef. Maar tijd is geld. De werknemers krijgen soms te weinig ruimte om zich vrij te maken. Toch moeten we het hogere doel voor ogen houden. De haven is de motor van de Vlaamse economie. Als we die draaiende willen houden, is er een nieuw denkmodel nodig.”

De overheid heeft daarin ook een belangrijke rol te spelen, voegt ze er nog aan toe. “Dit denkmodel is een vorm van innovatie en verdient ondersteuning van de overheid. Er is nood aan meer middelen waarbij én bedrijven én onderwijsinstellingen de zuurstof krijgen om die innovatieve vorm van integratie te realiseren. Waarom moeten we per se kiezen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven? Waarom kan er niet een vorm bestaan van duaal lesgeven?”

Verbinding

Als zij-instromer staat De Canck nog altijd met één been in het bedrijfsleven, ook al wou ze enkele maanden geleden nog de deur dichtgooien. “Het belangrijkste woord voor mij is verbinding. Ik heb voor het onderwijs gekozen omdat je jongeren voor een deel kunt vormen in hun weg naar volwassenheid. Natuurlijk moet ik mijn kennis overdragen, maar de jongeren perspectief bieden, verbinding creëren en hen begeleiden als mens in die professionalisering vormen voor mij de rode draad.” image.gif