Sabine De Schryver officieel centrumdirecteur douane Antwerpen

Nieuws, Mensen
Melanie De Vrieze
Sabine De Schryver
Sabine De Schryver © Anne Van Puymbroeck

Door haar officiële aanstelling als eerste vrouwelijke regionaal centrumdirecteur van de douane in Antwerpen schrijft Sabine De Schryver geschiedenis. “Na een boeiende carrière van 37 jaar bij de douane is dat de kers op de taart”, zegt ze trots. 

Sabine De Schryver werkt sinds 1984 bij de douane. Ze startte haar loopbaan in het douanekantoor van Meer, tussen Antwerpen en Breda. Negen jaar later trok ze naar de gewestelijke directie in Antwerpen, eerst op de accijnswetgeving, daarna als afdelingshoofd bij de tweedelijnscontrole. Ze was sinds 1 juni 2020 regionaal centrumdirecteur Antwerpen ad interim, ter vervanging van Robert Robbrecht, die met pensioen ging. Nu is ze officieel aangesteld. 

Divers takenpakket

Het boeiendste aan een job bij de douane is de afwisseling, vindt De Schryver. “Je weet dat je iets voor de maatschappij betekent. Denk maar aan onze rol bij de invoer van mondmaskers. Ons takenpakket is heel divers: de veiligheid van de burgers verzekeren, de financiële belangen van de Europese Unie beschermen door de inning van en controle op invoerrechten, accijnzen en btw, en waken over de buitengrenzen.”

Dat laatste is een van de grootste uitdagingen. “De aanvoer van drugs is een groot probleem in de Antwerpse haven. Criminelen belemmeren met hun onwettige handel het verkeer van de legale goederen. We blijven de strijd tegen drugssmokkel aanpakken. Jammer dat we dat met steeds minder personeel moeten doen.” 

Digitalisering

De Schryver zag de sector doorheen de jaren sterk veranderen. De grootste evolutie vindt ze de digitalisering. “Ik ben mijn loopbaan begonnen toen er nog geen enkele computer in het douanekantoor stond. Later kwam er een computer per kantoor en uiteindelijk kreeg iedereen een computer of laptop. De digitalisering heeft vooral positieve zaken teweeggebracht. De wereldhandel is zo sterk toegenomen dat het onmogelijk zou zijn om dat allemaal manueel op te volgen. De coronacrisis heeft de digitalisering nog meer in een versnelling gebracht, ook bij onze administratie.”

Geen grijze muis

Ze kijkt met trots terug op haar 37-jarige douanecarrière. “Ik ben op het laatste niveau begonnen, in 1984 was dat nog financiënbeambte. Door aan verschillende examens mee te doen, ben ik uiteindelijk opgeklommen tot regionaal centrumdirecteur in Antwerpen. Dat is toch wel de kers op de taart.” De Schryver is ook tevreden met de zaken die ze naast haar job gedaan heeft. “Ik wou niet alleen mijn werk doen en een grijze muis zijn. Tijdens mijn loopbaan heb ik bijvoorbeeld lesgegeven, zowel intern bij de administratie als extern bij Portilog en andere opleidingscentra. Daarnaast ben ik convenor van de werkgroep accijnzen van het Nationaal Forum. Dat zijn toch allemaal taken die de functie zinvol en interessant maken.”

Vrouwen in overwicht

De douanesector is van oudsher een mannenwereld, maar zag de voorbije jaren een sterke vervrouwelijking. “Bij onze administratie in Antwerpen bestaat de helft van het personeel uit vrouwen. Bij de leidinggevende taken zijn we zelfs in het overwicht. De bewapende diensten zijn de enige afdeling waar vrouwen bij de Antwerpse douane nog achterop blijven. Met de officiële aanstelling als eerste vrouwelijke regionaal centrumdirecteur van de douane in Antwerpen schrijf ik toch een beetje geschiedenis.”

Melanie De Vrieze