Linker-Scheldeoever houdt stand in coronajaar 2020

Nieuws, Douane
Michiel Leen
Peter Van de Putte, Boudewijn Vleugels, Guy Janssens en Els Jennen
Peter Van de Putte, Boudewijn Vleugels, Guy Janssens en Els Jennen © Michiel Leen

De tewerkstelling en goederentrafiek in de Waaslandhaven hielden in het crisisjaar 2020 goed stand, blijkt uit de jaarcijfers van MLSO. MLSO en het Havenbedrijf dringen wel aan op een duidelijk wettelijk kader rond stikstof.

Bij de presentatie van het jaarverslag 2020 legde de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) de nadruk op de weerbaarheid van de Waaslandhaven. Daalde de maritieme trafiek qua tonnage in de Antwerpse haven in 2020 met 3%, dan wist de Waaslandhaven de daling in tonnage te beperken tot 0,7%. De containertrafiek nam nog toe: op de linker-Scheldeoever werden in 2020 8,92 miljoen teu behandeld, een stijging met 2,4% tegenover 2019. De directe tewerkstelling nam nog toe tot 21.031, een stijging met 21 voltijdse equivalenten. Bij de contractors was wel een daling van de tewerkstelling te merken: van 4.360 voltijdse equivalenten in 2019 bleven er in 2020 nog 3.212 over. MLSO kan een positief resultaat na belastingen voorleggen van 7,7 miljoen euro, goed voor een dividend aan de aandeelhouders van 2,34 miljoen euro. 

Terreinen: op is op 

Die goede cijfers verhullen niet dat MLSO zich geconfronteerd ziet met enkele belangrijke uitdagingen. De vraag naar nieuwe concessieterreinen blijft groot, ondanks het feit dat de beschikbare gronden zo goed als uigedeeld zijn. De laatste concessiegronden in het Logistiek Park Waasland zijn uitgedeeld: Aertssen, ADPO en Tabak Natie zijn volop bezig met de ontwikkeling van die terreinen. MLSO en Havenbedrijf zetten volop in op inbreiding. “Intussen zijn er aanvragen voor zo’n 100 hectare aan nieuwe industriële en logistieke activiteiten die we door ruimtegebrek niet kunnen omzetten, waaronder ook projecten rond waterstoftankstations en snellaadstations. Die kunnen de vergroening van het wegtransport faciliteren”, zegt MLSO-directeur Peter Van de Putte. 

Stikstof

Inbreiding en extra ruimte voor logistiek en industrie zijn twee speerpunten van het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen. “Het negatieve advies van de Raad van State is ook voor MLSO een streep door de rekening”, erkent Van de Putte. Enerzijds zijn er de uitdagingen om de vereiste natuurcompensaties in de Antwerpse regio uit te voeren, anderzijds is er de onzekerheid over de stikstofwetgeving. “Wat de stikstof betreft, willen we een duidelijk wetgevend kader waarin de Vlaamse overheid rekening houdt met de inspanningen die er in de scheepvaart en de industrie zijn gebeurd om de stikstofuitstoot terug te dringen”, zegt Guy Janssens, hoofd corporate affairs bij Havenbedrijf Antwerpen. “Er is nood aan een rechtszeker kader rond stikstof in het vergunningsbeleid. Stikstofbeleid is in Vlaanderen te lang onder de mat geveegd en daarom zitten we nu nog met veel effecten uit het verleden.” 

PFOS

De recente perikelen rond PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, die aan het licht kwam in het kader van de Oosterweelwerken in die regio, hebben weinig effect op de werking van MLSO, klinkt het. “In het verleden is in die buurt bodemonderzoek verricht in het kader van de ontwikkeling van een terrein waar nu Mexico Natie actief is. Daar bleek toen, een tiental jaar geleden, dat er sprake was van contaminatie op een klein deel van het terrein. Maar het ging niet om kritieke waarden.” 

Fusie met Zeebrugge

Afsluiten doen de MLSO-vertegenwoordigers op een positieve noot. De fusie met de haven van Zeebrugge biedt ook voor de linker-Scheldeoever perspectieven. “We hopen op synergieën en groei, ook in de tewerkstelling op de linker-Scheldeoever”, besluit voorzitter Boudewijn Vlegels. 

Michiel Leen