dossier

CO2-uitstoot in de scheepvaart

16 September 2014
Brandstof is een ‘hot issue’ in de scheepvaart. Recent werd de zwaveluitstoot beperkt in zogenaamde Emission Control Areas (ECA). Zo zijn rederijen verplicht om zwavelarme bunkers in te slaan, de rookgassen door een scrubber te laten reinigen of over te schakelen op lng als brandstof. Naarmate de klimaatopwarming meer en meer aandacht krijgt, groeit de druk om nog veel verder te gaan richting klimaatneutrale scheepvaart. In dat perspectief zijn stappen naar alternatieve energiebronnen cruciaal.
emissies in de scheepvaart

Alle artikels in dit dossier