Transportfederatie IRU dringt aan op oplossing knelpunt Brennerpas

Nieuws, Transport
Yannick De Spiegeleir

De International Road Transport Union (IRU) eist dat Europa juridische middelen inzet tegen de beperkingen die Oostenrijk oplegt aan goederenvervoer in de Brennerpas. “De huidige situatie is onhoudbaar en leidt tot files tot 70 kilometer lang.”

De discussie over de maatregelen aan de Brennerpas slepen al jaren aan. De tunnel is de belangrijkste verbinding tussen Duitsland en de rest van West-Europa enerzijds en Italië en de Balkanlanden anderzijds. De lokale autoriteiten leggen er beperkingen op aan het vrachtverkeer, maar de transportsector is dat zat. Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kroop in het verleden al in de pen tegen de problematiek.

Juridische gereedschapskist

“Met files tot 70 kilometer lang, blijft een oplossing voor het Brenner-knelpunt uit. Discussies volstaan misschien niet meer. De Europese Commissie moet haar juridische gereedschapskist openen”, zegt IRU-directeur voor EU-aangelegenheden, Raluca Marian.

Tijdens een vergadering op Europees niveau benadrukten zowel Duitsland als Italië bij monde van hun transportministers dat de huidige situatie onhoudbaar is en tot lange wachtrijen aan de grenzen leidt. Ze benadrukten vooral dat het beginsel van vrij verkeer gehandhaafd moet worden.

Vrij verkeer

“Helaas heeft Oostenrijk geen echte bereidheid getoond om het probleem van de Brennerpas, dat al jaren aansleept, op te lossen. We blijven horen dat het spoor en gecombineerd vervoer de oplossing zijn. Maar zoals het verleden heeft aangetoond, kan het spoor alleen de hoeveelheid goederen op de Brennerpas niet aan. Beide vervoerswijzen en hun combinaties zijn nodig. Het beperken van het vrije verkeer van goederen binnen de EU heeft een aanzienlijk negatief effect op de werking van de interne markt”, zegt Marian.

Transportfederatie IRU dringt aan op oplossing knelpunt Brennerpas – Flows

Transportfederatie IRU dringt aan op oplossing knelpunt Brennerpas

Nieuws, Transport
Yannick De Spiegeleir

De International Road Transport Union (IRU) eist dat Europa juridische middelen inzet tegen de beperkingen die Oostenrijk oplegt aan goederenvervoer in de Brennerpas. “De huidige situatie is onhoudbaar en leidt tot files tot 70 kilometer lang.”

De discussie over de maatregelen aan de Brennerpas slepen al jaren aan. De tunnel is de belangrijkste verbinding tussen Duitsland en de rest van West-Europa enerzijds en Italië en de Balkanlanden anderzijds. De lokale autoriteiten leggen er beperkingen op aan het vrachtverkeer, maar de transportsector is dat zat. Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kroop in het verleden al in de pen tegen de problematiek.

Juridische gereedschapskist

“Met files tot 70 kilometer lang, blijft een oplossing voor het Brenner-knelpunt uit. Discussies volstaan misschien niet meer. De Europese Commissie moet haar juridische gereedschapskist openen”, zegt IRU-directeur voor EU-aangelegenheden, Raluca Marian.

Tijdens een vergadering op Europees niveau benadrukten zowel Duitsland als Italië bij monde van hun transportministers dat de huidige situatie onhoudbaar is en tot lange wachtrijen aan de grenzen leidt. Ze benadrukten vooral dat het beginsel van vrij verkeer gehandhaafd moet worden.

Vrij verkeer

“Helaas heeft Oostenrijk geen echte bereidheid getoond om het probleem van de Brennerpas, dat al jaren aansleept, op te lossen. We blijven horen dat het spoor en gecombineerd vervoer de oplossing zijn. Maar zoals het verleden heeft aangetoond, kan het spoor alleen de hoeveelheid goederen op de Brennerpas niet aan. Beide vervoerswijzen en hun combinaties zijn nodig. Het beperken van het vrije verkeer van goederen binnen de EU heeft een aanzienlijk negatief effect op de werking van de interne markt”, zegt Marian.