North Sea Port bouwt waterstofnetwerk in Zeeland

Nieuws, Transport
Adrie Boxmeer
Pijpleidingen vervoeren de groene waterstof van Vlissingen naar Terneuzen
Pijpleidingen vervoeren de groene waterstof van Vlissingen naar Terneuzen © Nort Sea Port

Gasunie, de Nederlandse tegenhanger van Fluxys, gaat samen met North Sea Port in Zeeland een transportnet voor groene waterstof aanleggen. Het net wordt op termijn gekoppeld aan een Vlaams net waaraan Fluxys en ArcelorMittal werken.

Gasunie en North Sea Port starten met dit ‘Hydrogen Delta Network NL’ omdat aan de Nederlandse kant van het havengebied de industrie al goed is voor 35% van de vraag naar waterstof in Nederland. Om in de toekomst aan deze vraag te voldoen, zijn in Zeeland inmiddels al meerdere elektrolyseprojecten aangekondigd waarbij uit duurzame elektriciteit, opgewekt door windturbines op zee, groene waterstof zal worden gemaakt. 

Ongebruikte aardgaspijpleidingen

Vlissingen moet het centrum worden van de ontwikkeling van groene waterstof, omdat hier de meeste bedrijven zitten die de stof produceren. De afnemers zitten het meest aan de andere kant van de Westerschelde langs het Kanaal Gent-Terneuzen. De komende periode wordt gekeken naar de beste manier om Vlissingen en Terneuzen met elkaar te verbinden. Dat kan via aardgasleidingen, die op termijn niet meer nodig zijn voor het transport van aardgas. Sinds 2018 loopt er al een proef waarbij vanuit de fabriek van Dow in Terneuzen groene waterstof wordt vervoerd via een aardgasleiding naar de enkele kilometers zuidelijker gelegen kunstmestfabriek van Yara in Sluiskil. 

Familie Colruyt

Gelijktijdig met de ontwikkeling van het Zeeuwse waterstofnetwerk ontwikkelt North Sea Port samen met Fluxys en ArcelorMittal een vergelijkbaar regionaal netwerk in Vlaanderen. Ook is er een Vlaamse inbreng bij de plannen voor de bouw van een waterstof bij Terneuzen. In mei dit jaar werd bekend dat de familie Colruyt hierin zal financieren. De waterstofnetten moeten eind 2025 aan beide kanten van de grens klaar zijn. Naar verwachting wordt het Zeeuwse netwerk in 2027 verbonden met de landelijke waterstofinfrastructuur die Gasunie in Nederland zal ontwikkelen. Deze backbone moet de Nederlandse industriële clusters met elkaar verbinden, maar ook verbindingen hebben met andere delen van België en Duitsland. 

Vrije toegang

Het Hydrogen Delta Network wordt ‘open access’ en ‘non-discriminatoir’: het zal toegankelijk zijn voor alle bedrijven die waterstof op schaal willen vermarkten. Begin 2022 wordt de route van het netwerk bepaald. Tegen eind 2022 moeten de noodzakelijke investeringsbesluiten genomen worden. De plannen, zoals die nu bekend worden, zijn een uitvloeisel van een conferentie in 2019 in Vlissingen waar Vlaanderen en Nederland al de eerste ideeën bespraken van een mogelijke grensoverschrijdende samenwerking binnen North Sea Port bij de productie en transport van groene waterstof.

Adrie Boxmeer