Wegvervoer nog niet op precoronaniveau, chauffeurstekort stijgt nog

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

De sector van het Belgische wegvervoer klimt langzamerhand uit een diep dal maar de resultaten voor het eerste kwartaal van 2021 blijven nog in het negatieve hangen. En toch neemt het chauffeurstekort nog altijd onrustwekkend toe.

Het Instituut voor Wegtransport & Logistiek België (ITLB) publiceerde de cijfers van de conjunctuurenquête voor het eerste kwartaal van dit jaar. Het bbp is met 0,6% gedaald in de eurozone en met 0,4% in de EU. De Belgische economie doet het iets beter en liet zelfs een voorzichtige bbp-groei van 0,6% optekenen. De economische bedrijvigheid heeft het niveau van voor de COVID-19-crisis wel nog niet gehaald.

Ondanks de lichte groei in ons land zijn de cijfers van de vervoersactiviteit nog negatief. “De meeste vervoerders (70,7 %) signaleren een status quo ten opzichte van voorgaand kwartaal, maar de rest meldt meestal een vertraging. Het ‘gewogen saldo’ (*) van de antwoorden bedraagt -3% in het nationaal vervoer (tegenover het voorgaande kwartaal) en -2,3% in het internationaal vervoer.

In het eerste kwartaal van 2020 sloeg de coronacrisis wereldwijd toe en werden de eerste lockdownmaatregelen afgekondigd. Dat resulteerde in een eerste dreun voor de economie en dus deelde de vervoersector mee in de klappen. Het gewogen saldo van de antwoorden bedroeg toen zo maar eventjes -34% op nationaal vlak en -26,6% op internationaal vlak.

Verkeersdrukte

“Onder invloed van de coronamaatregelen en het vele thuiswerk nam de verkeersdrukte af maar nu de economie langzaam maar zeker overeind aan het krabbelen is, is ook de verkeersintensiteit aan het toenemen. Daarnaast doen heel wat vervoerders hun beklag over de lange wachttijden aan de containerterminals van de haven van Antwerpen”, stelt ITLB vast.

Liquiditeitsproblemen

Het aantal bedrijven met liquiditeitsmoeilijkheden is zo goed als niet veranderd in vergelijking met voorgaand kwartaal. Gemiddeld rapporteert 12,1% van de vervoerders liquiditeitsproblemen (12,8% in het vierde kwartaal van 2020). In dezelfde periode van vorig jaar lag het wel wat hoger (17,3%).

Toenemend chauffeurstekort

Het aantal tewerkgestelde chauffeurs is lichtjes gedaald in vergelijking met het kwartaal voordien. Het aantal vacatures is wel over de hele lijn gestegen: 21,6% van de ondernemingen meldt een openstaande betrekking tegen 17,9% in het vorige kwartaal en 15,3% een jaar terug.

“Gemotiveerde en bekwame chauffeurs vinden (en behouden), blijft een groot struikelblok voor de sector. Veel bedrijven melden dat de verwachtingen van chauffeurs vaak niet realistisch zijn – zoals vaste werkuren zonder weekend- en avondwerk, geen meerdaagse internationale opdrachten met overnachtingen, liever niet zelf laden en lossen, enzovoort – terwijl de job in de praktijk meer flexibiliteit vergt. Door de coronamaatregelen in de diverse landen verlopen de internationale opdrachten bovendien dikwijls een stuk moeilijker. Daardoor is het dan nog moeilijker is om hiervoor chauffeurs te vinden”, waarschuwt ITLB. 

(*) Het gewogen verschil tussen het aantal ondernemingen (in %) dat een stijging signaleert en het aantal ondernemingen (in %) dat een daling signaleert in vergelijking met voorgaand kwartaal.

Philippe Van Dooren