Truckbouwers bijten in het zand in kartelproces

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren
Hamer en wetboek
Hamer en wetboek © Pixabay

Europese vervoerders die gebundeld hun klacht tegen het truckkartel indienden, hebben een belangrijke overwinning behaald. Een rechter in Amsterdam verwierp het argument van de constructeurs dat het kartel geen schade kon hebben veroorzaakt.

De uitspraak van de Amsterdamse rechter in verband met het truckkartel op 12 mei werd gisteren – maandag 17 mei – gepubliceerd. Ze betekent een nederlaag voor de constructeurs. Zij betoogden dat het kartel louter een uitwisseling van informatie was en geen prijsafspraken inhield. Maar volgens de rechter is er wel sprake van afspraken, waardoor bedrijven die tussen 1997 en 2013 vrachtwagens kochten of leaseden, te veel moesten betalen. Het gaat om zo’n 200.000 à 400.000 vrachtwagens die 15 à 30% te duur werden verkocht of geleased. Omdat de verzekering berekend wordt op de prijs van het voertuig, waren ook de premies te hoog.

Unilegion Trucks Claim – een van de indieners van een gebundelde klacht – raamt het bedrag van de schadevergoeding die per vrachtwagen kan worden toegekend, op meer dan 10.000 euro. “Deze uitspraak is dan ook van fundamenteel belang voor alle class actions die bij de Nederlandse rechter zijn aangespannen en waarbij in totaal meer dan 400.000 vrachtwagens zijn betrokken”, zegt Michael Gramkow, voorzitter van die Stichting.

Verschillende methodes

Sommige kopers of verhuurders van grote vrachtwagenvloten gaven de voorkeur aan arbitrage met een vertrouwelijke schikking. Andere vervoerders dienden individueel een klacht in en nog anderen richtten zich tot een advocatenkantoor zoals het Amerikaanse Hausfeld, dat door de Belgische federaties Febetra en TLV werd gekozen. De ‘class action’-actie kan ook worden ingeleid door een speciaal voor dit doel opgerichte stichting. Dit is het geval bij Unilegion Trucks Claim, dat gevestigd is in Nederland.

Nederland meest efficiënt

Sommige kantoren of stichtingen kozen Amsterdam om de zaak aanhangig te maken. Het Nederlandse rechtssysteem wordt beschouwd als het meest efficiënte voor schadevergoedingsprocedures wegens kartelvorming. Nederland kent ook al langer dan andere landen het mechanisme van groepsacties voor het eisen van een schadevergoeding. “Bovendien kent het land gunstigere verjaringstermijnen, zodat er een kans is om vorderingen met succes te doen gelden vanaf het allereerste begin van de overeenkomst en dus vanaf 1997”, stelt Unilegion.

“Het arrest in Nederland is dan ook van groot belang – ook voor de Belgische vervoerders – omdat de rechter in zijn arrest van 51 pagina’s stelt dat de kopers inderdaad te veel betaalden en dat zij een schadevergoeding mogen aanvragen. Vervoerders hebben trouwens tot eind juni de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘class action’. Wij verwachten dat in juli en augustus meer zaken aanhangig worden gemaakt. De uitspraak van de rechter is een precedent dat naar verwachting de basis zal vormen voor toekomstige rechtsspraak”, zegt Febetradirecteur Philippe Degraef.

Volgende stappen

De uitspraak van de Amsterdamse rechter is evenwel niet de laatste stap. “Deze uitspraak is van belang voor al onze cliënten, ook al wordt de uitspraak gegeven in de procedure voor de ‘eerste golf’ zaken”, stelt Hausfeld in een mededeling. “Al onze procedures worden bij deze rechtbank en rechter gevoerd. Daarom geeft dit vonnis een indicatie van wat we kunnen verwachten in de latere procedures: het is onwaarschijnlijk dat de rechtbank van gedacht verandert.”

“Op 27 mei 2021 vindt een regiezitting plaats. Tijdens die regiezitting worden verdere praktische zaken en vervolgstappen besproken. In de volgende fase van die procedure moeten de eisende partijen aantonen dat voor elke transporteur aannemelijk is dat hij door het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten mogelijk schade heeft geleden”, stelt Hausfeld nog.

Ook de omvang van de schade moet nog worden bepaald. Dat gebeurt geval per geval. Volgens Unilegion Trucks Claim zou het bedrag tot 10.000 euro per vrachtwagen kunnen gaan.

Philippe Van Dooren