Febetra: “Overslagcheque wegvervoer nodig voor modal shift naar spoor”

Nieuws, Transport
Yannick De Spiegeleir
Terminal Container Athus
Terminal Container Athus © Philippe Degraef

Om vervoer via weg én spoor over korte afstanden te stimuleren, is er nood aan steunmaatregelen voor wegvervoerders stelt beroepsfederatie Febetra. Philippe Degraef pleit voor overslagcheques en steun voor de aankoop van aangepast materieel.

De directeur van Febetra lanceert zijn oproep naar aanleiding van een bezoek aan de Athusterminal in het zuidelijkste punt van België. Die terminal vormt een scharnier voor multimodaal vervoer tussen enerzijds Antwerpen en Zeebrugge en anderzijds de regio Saarland-Lotharingen-Luxemburg. Ook federaal mobiliteitsminister Georges Gilkinet en Europees parlementslid Adina Valean waren er aanwezig.

Overslagcheque

Op dit moment ontvangen alleen spoormaatschappijen steun voor meer intermodaal vervoer. Voor wegvervoerders is dat niet het geval en dat is een hiaat, zegt Degraef. “Men heeft de mond vol over intermodaliteit en over het spoor als de toekomst, maar een shift naar multimodaal vervoer vergt ook steunmaatregelen voor wegvervoerders in de vorm van een overslagcheque voor elke unit die zij op het spoor zetten”, stelt de directeur. “We hebben in samenwerking met Lineas en transporteurs de kost becijferd en de overslagprijs van weg naar spoor bedraagt per unit gemiddeld 40 euro.”

Bijkomend pleit Degraef voor steun aan wegvervoerders om te investeren in specifiek materieel, zoals Huckepacktrailers, die geschikt zijn voor multimodaal vervoer via het spoor. “Het gaat voor alle duidelijkheid over steun voor korte afstanden tussen 200 à 300 kilometer. Voor multimodaal vervoer tussen België en pakweg Italië speelt dat kostennadeel niet.”

Uitdovend

De directeur van Febetra stelt voor om de maatregelen minstens drie jaar aan te houden. “Steunmaatregelen hebben per definitie best een uitdovend karakter. Technologie staat niet stil en ook de toenemende congestie op de wegen kan de kostprijs van gewoon wegvervoer en de combinatie van weg en spoor in de toekomst dichter tot elkaar brengen. Na drie jaar kan men de steunmaatregelen evalueren.”

Yannick De Spiegeleir