Transport wil wachttijd doorrekenen, expediteurs vragen vast tarief

Nieuws, Transport
Michiel Leen
DP World Antwerp Gateway
DP World Antwerp Gateway © Flows/SV

De transportorganisaties Febetra, TLV en UPTR raden hun leden aan om de kosten voor wachttijden op de terminals door te rekenen aan hun klanten. Ze verwachten maanden piekende containertrafiek. Expediteurs zien meer in een tijdelijke, vaste toeslag.

Update 11/03 – 12.30 uur

De wachttijden op de Antwerpse containerterminals, en dan in het bijzonder bij DP World, zijn de transportorganisaties Febetra, TLVB en UPTR niet ontgaan. Ze roepen hun leden op om de kostprijs van de gemaakte uren door te rekenen aan hun klanten. De transporteursverenigingen zijn van mening dat zij niet langer de kosten kunnen dragen die wachttijden veroorzaken. De vakverenigingen gaan ervan uit dat de containertrafiek nog drie tot zes maanden zal pieken, met congestie op de terminals tot gevolg. Ondanks flankerende maatregelen is de congestie op DP World volgens de verenigingen toe te schrijven aan een gebrek aan capaciteit. “Om hun voortbestaan niet in het gedrang te brengen, moeten de transporteurs de meerkost van de wachttijden doorrekenen”, klinkt het. 

Kost wachtuur

Gebaseerd op cijfers van het sectorinstituut ITLB kost een wachtuur in het nationaal transport 77,04 euro, internationaal loopt dat zelfs op tot 86,46 euro, wat een gemiddelde oplevert van 81,75 euro. “Die cijfers zijn een richtlijn”, zegt Lode Verkinderen van TLV. “Uiteraard is het aan onze leden om te beslissen op welke manier ze de meerkost van de wachttijden op de kade doorrekenen. We willen wel aangeven dat dergelijke maatregelen belangrijk zijn, willen ze de marge en dus het voortbestaan van het bedrijf verzekeren, zeker wanneer je bedenkt dat de situatie nog maanden kan aanhouden.” 

CMR

De drie beroepsorganisaties blijven ook hun leden aansporen om de algemene containervoorwaarden toe te passen. Die zijn een aanvulling op de CMR-voorwaarden en moeten het voor de vervoerder mogelijk maken om zich in te dekken tegen onvoorziene omstandigheden en om de daaruit voortvloeiende kosten te kunnen doorrekenen aan de opdrachtgever van het transport. Momenteel lopen volgens de beroepsorganisaties ook gesprekken met de expediteurs om nieuwe uniforme voorwaarden breed toegepast en aanvaard te krijgen.

Solidariteit

Blijft natuurlijk de vraag of de klant zonder slag of stoot die meerkost aanvaardt. “De klant zal dit niet zomaar slikken, maar moet wel kunnen blijven rekenen op sterke en gezonde bedrijven die hun goederenstromen professioneel verzorgen”, zegt Verkinderen. “Op termijn zal dat ook de terminals geld kosten. We weten dat dit probleem niet van vandaag op morgen is opgelost. Daarom roepen we niet alleen de vervoerders op om in eigen belang en in het belang van de sector solidair te zijn met elkaar. We verwachten die solidariteit ook van andere partners in de keten. Intussen blijven wij inzetten op constructief overleg.”

Expediteurs: “Liever vaste toeslag”

Expediteursfederatie FORWARD Belgium reageert bij monde van voorzitter Jef Hermans. “Het oponthoud op de terminals is een spijtige zaak. We begrijpen dat het voor transporteurs ondoenbaar is om urenlang te wachten om een zending op te halen. Als die kosten dan toch doorgerekend worden aan de klant, zijn wij eerder voorstander van een vaste, tijdelijke congestietoeslag dan een tarief per wachtuur. Bij die laatste optie wordt het moeilijk om duidelijke prijsafspraken te maken met de klanten en krijg je discussie.”

Hermans haalt aan dat de stiptheid van de vaarschema’s de laatste tijd onder druk staat. “Er is een wispelturigheid in de schema’s geslopen. We blijven in gesprek met terminals en stakeholders om zo snel mogelijk een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor de problematiek.”

Michiel Leen