Frankrijk verbiedt formeel grensoverschrijdend verkeer aan 44 ton

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Frankrijk zal de Code de la Route wijzigen om het grensoverschrijdend verkeer van vrachtwagens van meer dan 40 ton streng te verbieden. Dat meldt verladersorganisatie ESC. Volgens Lode Verkinderen van TLV druist dat in tegen de Green Deal.

De wetswijziging komt er op bevel van de Europese Commissie. Die eist dat Frankrijk de richtlijn inzake gewichten en afmetingen volledig om zou zetten, meldt de Europese verladersorganisatie ESC.

Volgens de Europese Commissie heeft Frankrijk de grensovergang met vrachtwagens van meer dan 40 ton niet formeel verboden, maar ook niet formeel toegelaten. De meeste verladers en vervoerders laden dan ook geen vrachtwagens aan 44 ton met bestemming Italië en België, hoewel de maximale massa in Frakrijk 44 ton is.

Volgens ESC durven veel Belgische transporteurs dat wel te doen, hoewel de rechter bij een ongeval met gewonden, de zwaardere lading zou kunnen gebruiken als bewijs van de aansprakelijkheid van de vervoerder. Zij zouden wel nooit een boete hebben gekregen.

Wet niet duidelijk

Volgens Verkinderen zijn er inderdaad Belgische vervoerders die aan 44 ton naar Frankrijk durven rijden. “Hoeveel weet ik niet. Dat is niet te achterhalen. Wij manen onze leden aan om zéér voorzichtig te zijn omdat de wetgeving volgens ons niet duidelijk is. Maar we krijgen ook omgekeerde signalen: op laadplaatsen bij Franse bedrijven zouden Franse voertuigen met bestemming België aan 44 ton geladen worden en de Belgische aan 40 ton.”

Het Europese maximum in grensoverschrijdend verkeer is 40 ton. België dringt al jaren aan op een toelating van de 44 ton in het verkeer van en naar Frankrijk omdat beide lidstaten een maximale massa van 44 ton (nationaal) toelaten. Ons land is dan ook vragende partij voor een bilateraal akkoord dat het probleem zou regelen.

Geen bilateraal akkoord

Maar volgens ESC kon Frankrijk om verschillende redenen geen bilateraal akkoord met België sluiten. Een belangrijke reden is de invloed van de groene ngo’s die actief tegen de 44 ton lobbyen omdat het de concurrentie met het goederenvervoer per spoor zou vergroten. Ook zou de Franse wetgeving verhinderen dat Frankrijk een bilaterale overeenkomst met gewesten sluit. De regels voor de maten en gewichten zijn in ons land regionaal. Volgens sommige Franse administraties bestaat er volgens de EU-wetgeving niet zoiets als een bilaterale overeenkomst.

Verkinderen beaamt dat de groene lobby enorm sterk is, ook bij de Europese Commissie. Maar dat er geen bilaterale overeenkomsten kunnen gesloten worden, betwijfelt hij. “Tussen Zweden en Finland, net zoals tussen Denemarken en Zweden, wordt er gereden met voertuigen die veel meer afwijken van de Europese regels dan de 44 ton”, zegt hij.

Tegen Green Deal

Dat Frankrijk nu formeel de 44 ton in het verkeer met België en Italië zou verbieden, druist volgens hem volledig in tegen de Green Deal. “Die beoogt onder meer een forse verlaging van de CO2-emissies van het vrachtverkeer. De 44 ton toelaten is uitgerekend een uitstekende manier om de emissies per tonkilometer te verlagen. Daarom blijven we bij de gewesten aandringen op het nastreven van een bilateraal akkoord met Frankrijk”, zegt hij nog.

Philippe Van Dooren