Bulc wil EETS-regelgeving herzien

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Dat antwoordt de Transportcommissaris op een geschreven vraag van Europees parlementslid Ivan Jakovčić (Kroatië – ALDE). Deze had kritiek op het feit dat er zoveel tolsystemen bestaan, dat de vrachtwagens en personenwagens in hun mobiliteit gehinderd worden.

Er zijn systemen gebaseerd op tijd, andere op afstand. Sommige systemen gebruiken OBU’s, andere niet. Sommige OBU’s kunnen in verschillende lidstaten gebruikt worden, andere enkel in één lidstaat, is zijn vaststelling.

Aan Bulc stelde hij dan ook de vraag: “Overweegt de Europese Unie om een eengemaakt systeem te introduceren om alle heffingen te innen, zowel op basis van tijd als op basis van afstand, die door alle lidstaten zou moeten aangenomen worden?”

In naam van de Commissie antwoordt Bulc dat Jakovčić gelijk heeft als hij stelt dat Europa een lappendeken is geworden van tolsystemen. “Zij verschillen niet alleen in termen van methodes (tijd of afstand), maar ook van technologie en standaarden. Dat veroorzaakt een enorme administratieve last voor de wegvervoerders”, stelt ze vast.

Herziening

Ook zegt ze dat de huidige EETS-richtlijn (European Electronic Tolling Service) en de bijhorende beslissingen bedoeld waren om interoperabele tolsystemen mogelijk te maken. “Wij moeten echter vaststellen dat het beoogde effect niet is bereikt. Daarom bekijkt de Commissie of ze een herziening van de huidige regelgeving kan voorstellen.”

Dat er een reëel probleem is, wordt bewezen door de kilometerheffing in België, die een van de eerste nieuwe tolheffingsystemen  (zoniet het eerste) is sinds de richtlijn van kracht werd. Officieel zijn de Belgische OBU’s interoperabel of ‘EETS-ready’, maar de facto zijn ze dat (nog) niet. Deze OBU’s kunnen niet in het buitenland gebruikt worden en buitenlandse EETS-operatoren hebben nog maar pas – en dan nog slechts officieus – vernoemen welke de standaarden en technische eisen zijn waaraan hun ‘bakjes’ moeten beantwoorden.

De officiële teksten, de zgn. EETS Domain Statements, zouden pas tegen het einde van het jaar door de gewesten worden gepubliceerd, iets meer dan vier maanden voor het Viapass-systeem in voege treedt.