ACOD Spoor boycot overleg vrijwillige overstap naar B Logistics

Nieuws, Transport
Koen Heinen

ACOD Spoor hield ondertussen een 24 urenstaking in het goederenvervoer. De spoorbedrijven veroordelen deze actie “die het opgebouwde vertrouwen van de havens en de klanten van B Logistics schaadt door de hinder die wordt veroorzaakt.”

Protocol

Het protocol komt op 5 oktober opnieuw op de agenda van het NPC. Het heeft betrekking op een zeshonderdtal statutaire personeelsleden van de NMBS die voltijds actief zijn in de vrachtactiviteit. Om B Logistics de beste kansen te geven voor verdere groei, zou de vrachtactiviteit binnen de NMBS-groep volledig ondergebracht moeten worden bij B Logistics. Dat zou betekenen dat de 600 statutaire NMBS-personeelsleden, net zoals de 350 collega’s die sinds 2011 vrijwillig de overstap maakten, naar B Logistics zouden transfereren.

Daarbij zou volgens dezelfde manier te werk gegaan worden als voor de 350 collega’s die de overstap al gemaakt hebben. Dat wil zeggen dat de terbeschikkingstelling altijd op vrijwillige basis gebeurt met behoud van het statuut en alle daaraan verbonden voordelen. Ze werken volgens de arbeidsvoorwaarden van de privésector (PC 226) en er zijn compensaties voorzien zodat niemand er financieel op achteruit zou gaan bij een overstap.

Garanties

De NMBS biedt de nodige garanties voor werkzekerheid binnen de groep, zowel voor diegenen die de overstap maken als voor zij die daar niet voor kiezen. Ook tussen de NMBS en de nieuwe aandeelhouder van B Logistics, Argos Soditic, zijn bindende afspraken gemaakt over de samenwerking en de tewerkstelling van statutair personeel op middellange termijn.

“B Logistics moet alle kansen krijgen om zich volledig als privébedrijf te kunnen ontplooien in een zeer concurrentiële markt. Deze transfer van personeel is een volgende stap om de onderneming te sterken in haar groeiambities. Ik betreur ten zeerste dat ACOD Spoor opnieuw actie verkiest boven dialoog”, aldus Jo Cornu, CEO van de NMBS.