“Sociale dumping maakt vrachtwagens gevaarlijker”

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Terwijl de laatste jaren het aantal ongevallen met vrachtwagens constant bleef zakken, is die trend vorig jaar gekeerd. De jongste weken zijn er opnieuw enkele indrukwekkende ongevallen met trucks gebeurd. Daarom gaat het BIVV die ongevallen analyseren, wat een eerste stap is naar het ‘instituut voor accidentologie’, dat de wegvervoerders al langer vragen. Men wil immers weten waarom na meerdere jaren van daling, er plots weer een stijging is.

Volgens Frank Moreels, federaal secretaris Wegvervoer en Logistiek en co-voorzitter van BTB-ABVV, moet men daarbij ook in kaart brengen uit welke landen de firma’s, vrachtwagens en chauffeurs afkomstig zijn die in de ongevallen betrokken raakten. In een opiniestuk in De Standaard zegt hij dat mogelijk een verband kan gelegd worden tussen de sociale dumping in het wegvervoer en de toename van die ongevallen.

Verder kijken dan technische aspecten

“Opdrachtgevers willen steeds minder betalen voor transport, met nefaste gevolgen voor de verkeersveiligheid. Al te vaak vergeet men dat goedkopere chauffeurs inzetten heel wat risico’s met zich brengt”, stelt hij.

“Als het BIVV een onderzoek voert naar de oorzaken van de talrijke ongevallen met vrachtwagens, moet het verder kijken dan louter het technische. Pannes, weersomstandigheden en onaangepaste weginfrastructuur spelen hun rol, maar we mogen sociale dumping niet vergeten. De gevolgen kunnen soms ver reiken. Die chauffeurs zijn vaak maandenlang van huis, ver weg van familie, ze leven vaker ongezond, drinken al eens een glas (te veel). Dat heeft ook zijn gevolgen voor de verkeersveiligheid”, zegt Moreels.

“We moeten daarom ook in kaart brengen uit welke landen de betrokken firma’s, vrachtwagens en chauffeurs afkomstig zijn. En, niet te vergeten, aangeven in wiens opdracht het bewuste transport werd uitgevoerd. Want al te vaak eist een Belgische klant de ‘beste’ prijs, die de Belgische chauffeur uit de markt prijst. Waardoor – al dan niet malafide – bedrijven gaan besparen op lonen en soms materiaal. Onderbetaalde chauffeurs in slechte werkomstandigheden betekenen een hoger risico op ongevallen”, klinkt zijn betoog tot slot.