Transportraad akkoord met procedures voor technische eisen binnenvaart

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Dat zal gebeuren door het zogenaamde ‘European Committee for drawing up Standards in Inland Navigation’ (CESNI), weliswaar op basis van de expertise van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCNR).  

Het voorstel om de technische eisen voor de binnenschepen te harmoniseren werd twee jaar geleden door de Commissie aan het Parlement en aan de Raad overgemaakt. De bedoeling is richtlijn 2006/87 te herzien opdat de procedures en de technische aspecten overzichtelijker worden. Op zijn beurt moet dit toelaten om beide gemakkelijker aan te passen aan diegene die door de CCNR worden gehanteerd.

Vergemakkelijken

Dat zal ook een aanpassing van de normen aan de technische ontwikkeling vergemakkelijken, zodat de sector sneller en gemakkelijker kan in investeren in veiligheid, innovatie en nieuwe technologieën.

Wat verder beoogd wordt, is meer wetszekerheid en het gebruik van de standaarden door de nationale administraties te vergemakkelijken. Het voorstel is één van de maatregelen van de Europese instellingen om de inzet van de binnenvaart als alternatief voor het wegvervoer te stimuleren. Het kadert dan ook in het ‘NAIADES II’-pakket.

CESNI

De bestaande standaarden zelf, daarentegen, worden niet gewijzigd.

Momenteel bestaan er in de EU  twee verschillende soorten certificaten voor de binnenvaart. Die van de EU zelf en die van de Rijnvaart. Met de nieuwe regeling blijven ze dus bestaan, maar wordt het gemakkelijker om ze aan elkaar aan te passen.

Het nieuwe CESNI-comité werd op 3 juni opgericht onder de auspiciën van de CCNR. Het is open voor experten van alle lidstaten. Binnen dat Comité zal het mogelijk zijn om op basis van de expertise van de CCNR de technische eisen te updaten en verder te ontwikkelen.

Niet alle lidstaten zullen de richtlijn moeten toepassen. Waar de binnenvaart een mineure of geen rol speelt, geldt ze niet. Dat zijn Denemarken, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Cyprus, Letland, Malta, Portugal, Slovenië en Finland.

De Transportraad heeft het voorstel nu goedgekeurd. Het Europees Parlement heeft dat in eerste lezing al in april vorig jaar gedaan.