TEN-T niet realiseren zou pas echt veel geld kosten

Nieuws, Transport
Jean-Louis Vandevoorde

Als het ‘core network’ niet uitgebouwd wordt, zal Europa 1,8% groeipotentieel en zowat 10 miljoen manjaren aan tewerkstelling aan zijn neus voorbij zien gaan. “Dat zou niet te verantwoorden zijn, zeker nu Europa grote inspanningen doet om de gevolgen van de economische crisis te overkomen. De resultaten tonen dat investeren in transportinfrastructuur meer oplevert voor de Europese economie et burgers dan wat het kost.”

Tot die conclusie komt het Fraunhofer Institute in een studie (hier te downloaden) die het in opdracht van de Europese Commissie uitvoerde. De cijfers die de Duitse onderzoeksinstelling oplijst, zijn op zijn minst indrukwekkend te noemen.

Groot terugverdieneffect

Het ‘core network’ vraagt een zware financiële inspanning, geeft het Fraunhofer Institute grif toe. Om de geplande corridors tegen 2030 te realiseren zouden de Europese Unie en de lidstaten op zijn minst 457 miljard euro moeten ophoesten. Voor de volledige afwerking van het kernnetwerk stijgt de factuur zelfs naar raming tot 700 à 750 miljard euro.

Wat Europa daarvoor terugkrijgt, is echter een veelvoud van dat bedrag. Want in de veronderstelling dat het core network er niet komt, grijpt de EU naast enorme baten. In 2030 zou het bruto binnenlands product van de Unie liefst 1,8% lager liggen. Dat vertegenwoordigt in 2030 alleen al 294 miljard euro minder dan mag worden verwacht met het TEN-T-kernnetwerk en zijn corridors. Als de optelsom gemaakt wordt vanaf 2015, gaat in totaal minstens voor 2.570 miljard euro aan bbp verloren.

Voor elke euro die in de corridors wordt gestoken, krijgt Europa er met andere woorden bijna zes terug. In het minst gunstige scenario ligt die verhouding nog hoger, want dan bedraagt het bbp-verlies 3.380 miljard euro.

Meer jobs, minder externe kosten

Zonder het TEN-T-kernnetwerk worden er in 2030 bovendien zowat 730.000 banen niet geschapen. Tussen 2015 en 2030 loopt het verlies aan jobs volgens de studie op tot 10,4 à 11,9 miljoen. “Elk miljard euro aan investering in dat netwerk levert ongeveer 20.000 banen op” (vertrekkend van de 457 miljard euro voor de negen corridors), staat in de studie te lezen. Belangrijk is ook dat vele van die banen naar kansarme groepen zouden gaan.

Naast de impact voor economie en tewerkstelling heeft het niet-realiseren van het kernnetwerk tevens gevolgen voor de transportgebonden externe kosten. In 2030 zouden die zonder de corridors zowat 370 miljoen euro hoger liggen. Dat is vooral te wijten aan het feit dat het aandeel van het wegvervoer in de modal split op een hoger peil zal blijven staan.

“Substantiële stimulus”

Die cijfers houden dan nog geen rekening met de gemiste baten na 2030, zegt het Fraunhofer Institute. Dat onderstreept dat de grootste terugverdieneffecten te rapen vallen bij de grensoverschrijdende projecten.

“Het TEN-T-kernnetwerk tegen 2030 tot stand brengen zou voor de Europese economie een substantiële stimulus betekenen”, zegt het Duits instituut nog.

De studie is koren op de molen van onder meer de Europese havenorganisaties ESPO en EFIP, die gisteren nog pleitten voor meer geld voor de uitbouw van het Europese transportnetwerk en voor investeringen in havengebonden TEN-T-projecten in het bijzonder.