Spoorsector verwacht nog verbeteringen aan voorstel Vierde Spoorpakket

Nieuws, Transport
Koen Heinen

CER zegt blij te zijn met de blijvende aandacht voor het Vierde Spoorpakket onder het Letse EU-voorzitterschap, waardoor dit dossier stilaan in de goede richting evolueert. Toch verwacht ze nog een aantal verbeteringen aan de huidige voorstellen.

Volgens de Europese spoorbedrijven maakt het huidige evenwicht tussen de verschillende posities dat de Transportraad in de komende maanden tot een akkoord kan komen over een kader voor een sterker eengemaakt Europees spoor. Door te zorgen voor een vlottere markttoegang voor zowel bestaande als nieuwe operatoren, lijkt de raad volgens CER te bevestigen dat verschillende beheermodellen naast elkaar kunnen bestaan zonder daarbij eerlijke concurrentie tussen spoorondernemingen in de weg te staan.

Investeringen aantrekken

De Europese spoorbedrijven willen echter dat er nog eens goed gekeken wordt naar de voorzieningen in het Vierde Spoorpakket met betrekking tot financiële bindingen tussen spooractoren en het gebruik van de inkomsten door spoorinfrastructuurbeheerders.

De Raad moet er volgens hen naar streven om alle artikels die enige onwettige financiële relaties verbieden, weg te laten, zonder daarbij de infrastructuurbeheerders te belemmeren om private investeringen aan te kunnen trekken en activiteiten uit te voeren die niet door de overheid gesubsidieerd worden. Verder moet er voor gezorgd worden dat belemmeringen voor markttoetreding, zoals onder meer de toegang tot rollend materieel, zo geregeld zijn dat ze het overheidsbudget niet overmatig belasten.

In de nieuwe compromistekst over het beheer van de spoorinfrastructuur wordt gezocht naar een oplossing waarbij meer de nadruk wordt gelegd op de onafhankelijkheid van de functies van de infrastructuurbeheerder. Het gegeven of de infrastructuurbeheerder al dan niet onderdeel uitmaakt van een holding, blijft daarnaast ook van belang. Een algemene oriëntatie over de voorstellen van de marktpijler tijdens de voorbije Transportraad, zoals door het Lets voorzitterschap voorzien, bleek niet haalbaar omdat de besprekingen meer tijd vergen.

Definitief akkoord

“We kijken ernaar uit om binnenkort tot een definitief akkoord te komen tussen de verschillende instellingen wat de technische pijler van het Vierde Spoorpakket betreft. We willen bovendien een bijdrage leveren voor het vinden van optimale oplossingen voor de marktpijler, maar dat zal waarschijnlijk het belangrijkste spooritem zijn onder het Luxemburgse EU-voorzitterschap”, aldus Libor Lochman (foto), executive director van CER.