Enkele regio’s willen Ecotaxe Poids Lourds weer opgraven

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Acht maanden geleden begroef Milieuminister Ségolène Royal de nochtans afgeslankte Ecotaxe Poids Lourds onder druk van het bedrijfsleven in enkele afgelegen regio’s, zoals Bretagne. Ook de wegvervoerders hadden haar onder druk gezet door met blokkades te dreigen.

Inmiddels is men begonnen met de voorbereiding van de ontmanteling van de portieken die voor de handhaving moesten zorgen. Zij kunnen niet herbruikt worden voor dynamische signalisatie, omdat ze te licht zijn. Volgens de economische krant Les Echos moet deze ontmanteling grotendeels nog beginnen en zal ze zeer traag verlopen.

Sabotage

In totaal zijn 173 portieken gebouwd tegen een prijs van 600.000 à 1 miljoen per stuk. Een aantal ervan werd in Bretagne en buurdepartementen verwoest door betogers (foto), zodat er in totaal 160 gedemonteerd moeten worden. Hiervoor werd eind april een tender uitgeschreven. De toewijzing zou eerstdaags gebeuren. Die offerteaanvraag houdt naast de demontage ook het vervoer en de stockage van de portieken in, wat in vervoermiddens de vrees voedt dat er op termijn alsnog een kilometerheffing in Frankrijk wordt ingevoerd.

Daarnaast moeten 230 vaste controlezuilen, 986 borden en 400 betaalterminals gedemonteerd en opgeslagen worden. Ook het controlecentrum van Ecomouv’ met 770 servers zal ontmanteld worden. Volgens de krant heeft de Franse regering geen haast bij het demonteren van de portieken: de werken worden over twee jaren gespreid. Blijkbaar gebeurt dat op vraag van een aantal regio’s, waar binnenkort verkiezingen worden gehouden. Vooral de Elzas wil van de ontmanteling niets horen.

Elzas en… Toll Collect

In die regio heeft het regionaal bestuur nu al beslist dat de zes portieken behouden blijven. In de Elzas wil men al langer op de snelwegen langs de Rijn een kilometerheffing invoeren om het sluikverkeer tegen te werken. Om de LKW-Maut te omzeilen rijdt een deel van de vrachtwagens via de Elzas waar de snelwegen tolvrij zijn. Naar verluidt gaat het om 1.500 trucks per dag, die vooral nabij de luchthaven van Bazel-Mulhouse voor problemen zorgen.

Eric Straumann, een invloedrijke politicus uit de regio, heeft de oplossing gevonden om de heffing in te voeren, hoewel Ecomouv’s dood en begraven is. Hij wil beroep doen op… Toll Collect, die de LKW-Maut in Duitsland beheert en het Franse bedrijf Cofiroute als minderheidsaandeelhouder heeft. “Het voordeel is dat de meeste buitenlandse vrachtwagens met een OBU van Toll Collect zijn uitgerust”, stelt hij.

Vermoedelijk zou de tolheffing ook in andere regio’s worden ingevoerd, omdat men in Frankrijk broedt op een aantal ‘superregio’s’. In 2016 zou Elzas in dat geval samengaan met Lotharingen en Champagne-Ardenne.

Nieuwe accijnsverhoging?

Inmiddels blijft de Franse regering op zoek naar inkomsten om de Ecotaxe te vervangen en het infrastructuuragentschap AFITF van voldoende middelen te voorzien. Voorlopig is de heffing vervangen door een accijnsverhoging voor de vrachtwagens van 4 cent: 2 cent als ‘taxe carbone’ en 2 cent door de afschaffing van een compensatiemaatregel.

Economisten wijzen er echter op dat dit maar 300.000 euro per jaar opbrengt, in plaats van een miljard voor de oorspronkelijke Ecotaxe. Bbuitenlandse trucks ontsnappen ook aan de accijnsverhoging wanneer zij buiten Frankrijk kunnen tanken. De economisten wijzen voorts op het feit dat de stopzetting van het Ecomouv’-contract de schatkist 800 miljoen aan schadevergoeding zal kosten. “Er zit dan niets anders op dan de accijnsverhoging te combineren met een of andere vrachtwagenheffing. Dus is het voorbarig om de portieken te ontmantelen”, klinkt het in de Franse Assemblée Nationale.

De populistische vervoerdersvereniging OTRE heeft er oren naar: ze stelt een ‘virtueel vignet’ voor, dat weliswaar alleen voor de buitenlandse trucks zou gelden.

Wegvervoerders reageren laconiek

Toeval of niet, de jongste dagen heeft Transportminister Vidalies een werkgroep bijeengeroepen over de financiering van de infrastructuur. In gemeenschappelijk front hebben FNTR, TLF en Unostra een korte, duidelijke boodschap aan de minister overgemaakt: er kan geen sprake zijn van bijkomende lasten voor alleen het wegvervoer. Ook zeggen ze dat zij zich zullen verzetten “tegen een herinvoering van de Ecotaxe onder eender welke vorm, dus ook onder die van een regionale heffing.”

Voor de drie federaties compenseert de accijnsverhoging van 4 cent ruimschoots de verloren inkomsten van de Ecotaxe. “Het wegvervoer draagt al genoeg bij tot de financiering van de infrastructuur, via de accijnzen, de TICPE-taks, de aslasttaks, de péages en nu ook de taxe carbone”, zeggen ze.