CCR richt Europees comité op voor standaardisering in binnenvaart

Nieuws, Transport
Koen Heinen

De Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) en de Europese Commissie concretiseren daarmee hun wens om de governance wat betreft de regelgeving voor de binnenvaart op Europees vlak te versterken.

Beide partijen hadden daarover in 2013 al een administratieve overeenkomst gesloten. Het comité zal bestaan uit deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie en de Centrale Commissie en wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van internationale organisaties die zich bezighouden met de binnenvaart. Een belangrijke plaats is voorbehouden voor de vertegenwoordigers van de verschillende binnenvaartactoren en het Europese binnenvaartbedrijfsleven.

Vereenvoudiging

Met de oprichting van het comité willen de CCR en de Europese Commissie  een concrete bijdrage leveren aan de vereenvoudiging van de binnenvaartregelgeving. CESNI zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van standaarden voor de technische voorschriften voor binnenschepen en voor varend personeel. Het zal tevens instaan voor verschillende uitvoeringsmaatregelen op de genoemde reglementaire gebieden.

De werkwijze en procedures van het comité zullen voor eind 2017 geëvalueerd worden.

Lees ook: 12 juni 2015  Transportraad akkoord met procedures voor technische eisen binnenvaart