Belgische verladers vragen politici ‘logische conclusies’ te trekken

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

OTM deed enkele weken geleden de hele transportsector steigeren door te stellen dat er geen doorrekening van de kilometerheffing mag plaatsvinden, omwille van de uitgevaardigde flankeringsmaatregelen. De verladersorganisatie trok toen ook de percentages van de kostenverhoging voor de vervoerders in twijfel. In haar jongste nieuwsbrief verandert OTM haar geweer van schouder door zich tegen de politiek en de kilometerheffing zélf te richten.

“Als verladersorganisatie is OTM Belgian Shippers’ Council uiteraard zeer bezorgd om wat hier staat te gebeuren. In een uitermate concurrentiële omgeving kan iedere kostenverhoging gemeden worden als de pest. En als kostenverhoging zou resulteren in een betere dienstverlening, zijnde een betere mobiliteit, dan zouden we daar nog kunnen mee leven. Maar ondertussen is uit ervaringen in andere landen en uit verschillende studies wel duidelijk geworden dat daar geenszins sprake zal van zijn”, stelt ondervoorzitter Chris Temmerman in de wekelijkse nieuwsbrief.

Discriminatoir en niet efficiënt

Hij vindt het niet correct dat de maatregel discriminatoir is, omdat alleen de vrachtwagens worden belast. Deze vertegenwoordigen slechts 12% van het Belgische voertuigenpark, zodat 88% andere voertuigen niet in aanmerking komen.

“Wat zal er gebeuren met de opbrengsten? De inkomsten uit de kilometerheffing zullen zeer welkom zijn om het budgettaire deficit wat te verlichten. Zal dit resulteren in een betere mobiliteit? Geenszins: alternatieven zijn er niet of onvoldoende, of kunnen niet de vereiste kwaliteit en service leveren. Om dezelfde reden zal er evenmin sprake zijn van een positief ecologisch effect”, vindt Temmerman.

Studies genegeerd

Hij heeft voorts stevige kritiek op het overleg met de representatieve organisaties. “Er was telkens als punt één: de kilometerheffing gaat door. Wat is het nut van dergelijk overleg? Overleg is slechts zinvol als het plaatsvindt voor er beslissingen worden genomen”, aldus de OTM-verantwoordelijke. “In een ernstig overleg zouden ervaringen uit het buitenland en studies van deskundigen aan bod moeten komen.” Hij verwijt de beslissingsnemers echter deze studies te negeren omdat ze niet in hun kraam passen.

Logische conclusies trekken

“Over het doorrekenen van de kilometerheffing blaast minister Weyts intussen warm en koud. Eerst een stevige verklaring dat van doorrekening geen sprake kan zijn. Nadien neemt hij een stelling in dat de bedrijven dat zelf maar moeten uitmaken. Onduidelijkheid troef dus”, gaat Temmerman voort. Tevens luidt kritiek op het feit dat ieder EU-land verschillende systemen en tarieven hanteert en stiekem compensaties toekent.

Daarom verwijt OTM de Belgische (Vlaamse) politici geen rekening te willen houden met alle argumenten tégen de kilometerheffing en met het feit dat deze maatregel volgens haar geen enkel positief resultaat zal opleveren. Onder het motto ‘Wat baten kaars en bril…’ vraagt de verladersorganisatie hen “de logische conclusies te willen trekken.”