‘Zulu’ duikt op in Halle

Nieuws, Transport
Jean-Louis Vandevoorde

De catamaran kwam vorige week donderdag aan de Suikerkaai in Halle een eerste lading van 300 ton gepalletiseerde betonproducten en zakgoed lossen bij het bouwmaterialenbedrijf. De overslag gebeurde met de eigen kraan van het nieuwsoortig schip, waarmeer Blue Line Logistics het palletvervoer via de waterweg een duw in de rug wil geven.

De betonproducten waren afkomstig van Coeck in Niel, waar eind vorige maand de honderdste kaaimuur in het raam van het Vlaams PPS-programma officieel werd ingehuldigd. De levering aan Denayer past in een proefproject waarin de mogelijkheden voor dit type transport op de noord-zuidverbinding tussen Antwerpen en Brussel verder worden onderzocht.

Kilometerheffing

“Met zo’n levering houden we alvast twaalf vrachtwagens van de weg. Wij zijn van plan een aantal van die leveringen via de waterweg uit te voeren en dan te evalueren of dit voor ons de juiste oplossing is”, zegt men bij Denayer.

Het bedrijf verwijst in die context naar de geplande invoering van de kilometerheffing voor het wegvervoer. “Bovendien maken we zo optimaler gebruik van onze loskade en halen we ook meer uit onze strategische ligging langs het kanaal”, liet bedrijfsleider Paul Denayer naar aanleiding van de eerste aanloop van het palletschip optekenen.

Denayer beschikt aan de Suikerkaai in Halle over een laad- en losinstallatie aan het kanaal Brussel-Charleroi. Die dient vandaag vooral voor de aanvoer van zand.