Wegvervoer en logistiek moeten gat in financiering Seine-Nord vullen

Nieuws, Transport
Koen Heinen

De totale kostprijs van het kanaal wordt momenteel op 4,5 miljard euro geraamd. Inclusief inflatie en provisies tot 2023, jaar van de vooropgestelde ingebruikname, staat de teller op 5,3 miljard euro. Volgens het rapport staat of valt het project met de Europese steun van 40%. De beslissing hierover wordt eind juli verwacht.

Voor de resterende 60% moet 22% van de staat en nog eens 22% van de betrokken regio’s en departementen komen. Het saldo van 18%, omgerekend zo’n 700 miljoen euro, zal door een nog op te richten projectvennootschap geleend worden. Om die lening terug te betalen stelt het rapport voor om beroep te doen op het aandeel in de externe kosten zoals voorzien in de Eurovignet III richtlijn voor de snelwegen. Dat zou neerkomen op een ‘surpéage’ van 0,03 eurocent per ton voor vrachtwagens.

Milieutaks

Ook de logistieke sector wordt geviseerd. Zo wordt voorgesteld om een regionale milieutaks in te voeren voor logistieke platformen gemoduleerd naargelang het gebruik van het spoor, de binnenvaart of het wegvervoer.

De binnenvaart zelf wordt ook verondersteld om een bijdrage te leveren, maar volgens gedeputeerde Pauvros (foto) mag de ‘péage’ voor gebruik van het kanaal niet te hoog zijn om de competitiviteit van vervoer via de waterweg niet in gevaar te brengen.