Private spooroperatoren winnen verder marktaandeel in Frankrijk

Nieuws, Transport
Koen Heinen

Volgens cijfers van de Association française du rail (AFRA) realiseerden de private spooroperatoren in Frankrijk vorig jaar een gezamenlijke omzet van 370,5 miljoen euro. Dat is een stijging met 5,7% in vergelijking met het jaar voordien en dit ondanks de zwakke conjunctuur, de staking van juni vorig jaar en de problemen op het netwerk.

De private operatoren vertegenwoordigden vorig jaar in Frankrijk een trafiek van 8,8 miljard tonkilometer,wat 2,33% meer is in vergelijking met 2013. De tewerkstelling steeg met 9,7% tot 2.444 werknemers. Het aantal ingezette locomotieven liep echter met 16,6% terug tot 271 eenheden. Volgens de AFRA is deze rationalisering in het park locomotieven een belangrijke indicator van de inspanning die ze leveren op het vlak van productiviteit.

Zorgen

Ondanks het feit dat de private operatoren een stijgend aantal prijsaanvragen voor 2016 mogen noteren, zijn volgens hen niet alle ingrediënten voor een nieuwe trafiekstijging aanwezig. Een aantal factoren, waaronder het beheersen van de productiekosten, vormen een uitdaging voor de competitiviteit. Op dat vlak maken ze zich vooral zorgen omtrent de verwachte stijging van de tarieven voor de spoorpaden en het verdwijnen van de financiële compensatie door de overheid.

Volgens de AFRA liggen de tarieven in Frankrijk al te hoog in vergelijking met het Europese gemiddelde. In 2012 berekende de Franse spoornetbeheerder de directe kosten reeds op 4,60 euro per trein-kilometer exclusief subsidies, terwijl het Europese gemiddelde 2,70 euro bedroeg.

Meerjarentarieven

De spoororganisatie wijst erop dat in Duitsland, waar het tarief al jaren onveranderd is gebleven op 2,80 euro, de spoortrafiek tussen 2003 en 2013 met 43% gestegen is. De AFRA vraagt de overheid dan ook om de compensatie voor het vrachtvervoer terug in te voeren en roept spoornetbeheerder SNCF Réseau op om meerjarentarieven te hanteren, die de duur van de contracten met de verladers dekken.

De spoororganisatie is verder van oordeel dat om het marktaandeel van de milieuvriendelijke vervoermodi zoals spoor en binnenvaart tegen 2022 van 14% naar 25% te verhogen, alle betrokken partijen het eens moeten worden over de nood en de middelen om de toekomst van het spoorvervoer veilig te stellen. In 2013 is het aandeel van het spoor in het landvervoer in Frankrijk onder de grens van 10% gezakt.