Nederlandse verladers vragen maatregelen om spoorvervoer te stimuleren

Nieuws, Transport
Koen Heinen

EVO vraagt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu maatregelen omdat het spoorvervoer belangrijk is voor de concurrentiepositie van Nederland.  Zo is het goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven voor een steeds belangrijker deel aangewezen op het spoor. Ook richting Oost-Europa biedt het spoorvervoer belangrijke opportuniteiten voor de Nederlandse bedrijven.

De verladersorganisatie waarschuwt dat door de huidige obstakels bedrijven overwegen om hun productie te verplaatsen of te kiezen voor een modal shift naar de weg.

Spooraansluitingen

De kostenstijging waarvan sprake is onder meer het gevolg van het feit dat de Nederlandse spoornetbeheerder de spooraansluitingen naar bedrijfssites van de hand wil doen. Bedrijven die op het spoornet aangesloten willen blijven, zouden dan zelf de aansluiting moeten overnemen. Bovendien is vanaf 2016 een kostenstijging met 10% voorzien voor het gebruik van het spoor.

Een bijkomende oorzaak voor de stijgende kosten, zijn de werken aan het Duitse deel van de Betuwelijn waardoor de capaciteit tussen 2016 en 2022 beperkt zal zijn. EVO hekelt het feit dat vervoerders die hierdoor extra kosten moeten maken, hiervoor gecompenseerd worden, terwijl dat voor verladers niet het geval is.

De verladersorganisatie wil dat de overheid maatregelen neemt om te voorkomen dat bedrijven die op het spoor zijn aangesloten hiervoor meer zullen moeten betalen. Daarnaast vraagt ze extra capaciteit tijdens de werken aan de Betuwelijn.