H.Essers behaalt als eerste ISO 39001-certificaat

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

De Limburgse groep is daarmee de tweede organisatie in ons land die  zo’n certificaat krijgt, na het BIVV. H.Essers had in november jl. de eerste auditronde met succes doorstaan. Pascal Vranken, COO van de groep, zei toen dat hij hoopte dat hij enkele weken nadien ook de tweede ronde succesvol zou doorlopen. De certificatie door Vinçotte is begin deze maand gebeurd.

“Voor een logistiek dienstverlener als H.Essers die met 1250 trucks jaarlijks 120 miljoen kilometer aflegt, is verkeersveiligheid één van de topprioriteiten,” aldus Vranken.  Alle inspanningen die het bedrijf levert, werden gebundeld in een globaal verkeersveiligheidsplan. Het bedrijf kon daarbij rekenen op de input van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) die met de steun van Ethias bedrijven stap voor stap coacht bij het uitbouwen van een verkeersveiligheidsbeleid.

Meetbare doelstellingen

Het behalen van een ISO 39001-certificaat was de volgende stap. Die norm bestaat sinds 2012 en biedt bedrijven een kader en concrete richtlijnen om veiligheidsrisico’s in het verkeer op een gestructureerde en geïntegreerde manier aan te pakken.

Concreet houdt de norm in dat organisaties een aantal prestatiefactoren inzake verkeersveiligheid moeten identificeren, waaraan vervolgens concreet meetbare doelstellingen worden gekoppeld, plus een actieplan en evaluatieparameters. In het geval van H.Essers ging het onder meer om prestatiefactoren zoals de rijstijl van een chauffeur en het aantal verkeersongevallen.

Vinçotte is op dit ogenblik de enige certificatie-instelling in België die een ISO 39001-certificaat kan uitreiken. Het bedrijf heeft hiervoor acht auditoren opgeleid.