Spoorlogistiekdivisie VTG boekt negatief bedrijfsresultaat

Nieuws, Transport
Koen Heinen

De groepsomzet van VTG steeg met 4,4% tot 818,3 miljoen euro. De bedrijfswinst steeg met 4% tot 191 miljoen euro.  Het vorig jaar overgenomen wagonverhuurbedrijf AAE zal pas vanaf dit jaar een positieve invloed hebben op de resultaten.

De wagondivisie boekte een omzetstijging van 3,7% tot 332,9 miljoen euro. De ebitda daarvan steeg met 7,3% tot 194,4 miljoen euro. De bezettingsgraad klom licht van 89,8% in 2013 tot 91% vorig jaar.

Spoorlogistiek

De spoorlogistiekdivisie profiteerde in het industriële segment van de joint venture met Kühne+Nagel. Anderzijds leed de divisie onder de spanningen tussen Rusland en Oekraïne, waardoor de activiteiten in die regio zo goed als stilvielen. Ook de import en exportstromen werden sterk verstoord. Bovendien zorgde sterke concurrentie in het vervoer van vloeibare producten voor een omzetdaling in dit segment.  

De joint venture met K+N zorgde tegen de verwachtingen in slechts voor een 7,9% hogere omzet (322 miljoen euro). De uitgebreide kostenstructuur had bovendien een negatieve impact op de ebitda die daalde van 3,8 miljoen euro in 2013 tot -0,2 miljoen euro vorig jaar. Een aantal maatregelen op het vlak van procesoptimalisatie en een nieuwe structuur moeten ervoor zorgen dat de logistiekdivisie vanaf dit jaar een positieve bijdrage levert aan de nettowinst van de groep.

De divisie tankcontainerlogistiek was goed voor een omzet van 150,9 miljoen euro, bijna 1% minder dan in 2013. De ebitda daarentegen ging fors omhoog met 38,7% tot 12,8 miljoen euro.

2015

De overname van AAE versterkt de positie van VTG als grootste private wagonverhuurbedrijf van Europa. Samen met de 30.000 wagons van AAE groeit de vloot van de groep aan tot 80.000 eenheden. Bovendien wordt de productportfolio uitgebreid met een aantal nieuwe wagontypes die een leemte in het gamma opvullen.

Hoewel de overname een forse bijdrage zal leveren aan de omzet en het bedrijfsresultaat, wijst de groep erop dat daarbij ook rekening moet gehouden worden met de integratiekosten. Voor dit jaar wordt een groepsomzet verwacht van 1 à 1,1 miljard euro en een ebitda van tussen 325 en 350 miljoen euro.