Nieuw onderzoek noemt lzv’s veilig

Nieuws, Transport
Koen Heinen

Volgens de Nederlandse verladers- en transportorganisaties EVO en TLN bevestigt het rapport eerdere onderzoeksresultaten waaruit al bleek dat langere en zwaardere vrachtwagencombinaties niet onveiliger zijn dan gewone vrachtwagens, maar wel voor schoner en efficiënter transport zorgen.

In de periode 2011-2013 werden in Nederland in totaal tien ongevallen vastgesteld waarbij een lzv betrokken was. In drie gevallen is daarbij een persoon lichtgewond geraakt. In de andere gevallen was er enkel materiële schade. De meeste ongevallen gebeurden op de snelweg. Volgens de onderzoekers was er echter vaak geen verband tussen de specifieke lzv-kenmerken en het ongeval.

In Nederland rijden momenteel ongeveer 1.100 lzv’s rond. In een volgende stap wil men grensoverschrijdend vervoer toestaan. Een Benelux-proef moet het lzv-vervoer tussen België en Nederland mogelijk maken.

Vlaanderen

Ook in Vlaanderen vinden proeven met ecocombi’s plaats. De transportorganisaties vinden echter dat de criteria op het vlak van infrastructuur en routes te streng zijn om van een volwaardige proef te kunnen spreken. Van de 200 ingediende dossiers werden slechts zes trajecten goedgekeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Transportorganisatie TLV riep de Vlaamse overheid op om de voorwaarden bij te sturen. Volgens Lode Verkinderen van TLV neemt dit nieuwe onderzoek alle twijfels omtrent de veiligheid weg.

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts zei eerder dit jaar open te staan voor een versoepeling van de voorwaarden, voor een eventuele uitbreiding van de proef of zelfs voor een proef met grensoverschrijdende trajecten. Maar dat kan enkel als er niet wordt ingeboet aan verkeersveiligheid. Wel zei hij dat een mogelijke uitbreiding niet voor de onmiddellijke toekomst is. Eerst wil hij de resultaten kunnen analyseren.  

De proef duurt twee jaar en is verlengbaar met twee jaar. Dit betekent dat er ten laatste in de zomer van 2016 een rapport over de evolutie van de proef zal verschijnen, tenzij het rapport van Arcadis voor een kentering kan zorgen.