Infrabel sluit 2014 af met positieve ebitda

Nieuws, Transport
Koen Heinen

Het resultaat na aftrek van financiële lasten en provisies bedraagt -3,7 miljoen euro. Infrabel zegt zich te willen blijven concentreren op de prioriteiten veiligheid, stiptheid en capaciteit.

Het personeelsbestand bleef vorig jaar nagenoeg constant  met op het eind van het jaar 12.045 voltijdse eenheden. De ongunstige leeftijdspiramide van het personeel werd opgevangen door een aangehouden inspanning tot rekrutering.

Rijpaden

De infrastructuurvergoedingen waren goed voor een bedrag van 677 miljoen euro en bleven daarmee op het niveau van het jaar voordien ondanks de ongunstige conjunctuur in het goederenvervoer. Sinds de oprichting van Infrabel in 2005 werden, behalve een aanpassing aan de inflatie, de infrastructuurvergoedingen niet verhoogd.  

In 2014 waren er in totaal 1.578.742 effectieve rijpaden en reden er dagelijks gemiddeld 4.325 treinen op het Belgisch spoornet. Ruim 90% daarvan zijn reizigerstreinen, goed voor een gemiddelde van 3.959 reizigersrijpaden per dag. Het gemiddelde aantal goederenrijpaden bedroeg vorig jaar 366 per dag.

Investeringen

Het voorbije jaar investeerde Infrabel meer dan 1 miljard euro in de Belgische spoorinfrastructuur en meer bepaald in veiligheid, stiptheid en capaciteit ten behoeve van de klanten, zo’n 16 spooroperatoren en de treinreizigers. Een groot deel van de investeringen ging naar de uitrusting van het netwerk met de veiligheidsprogramma’s TBL1+ en het Europese ETCS. Op het vlak van de capaciteit werd vorig jaar onder meer de Liefkenshoekspoorverbinding in de haven van Antwerpen afgewerkt en in gebruik genomen.

Ook dit jaar wil Infrabel verder investeren in een veilig en betrouwbaar spoornet vanuit een klantgerichte visie, maar het zal zijn investeringsplan voor de periode 2013-2025 wel moeten bijstellen als gevolg van de gevraagde begrotingsinspanningen van de overheid. Er zullen dus prioriteiten gesteld moeten worden, aldus de spoornetbeheerder.