Baten van Oosterweelverbinding overtreffen lasten

Nieuws, Transport
Koen Heinen

In een persmededeling naar aanleiding van het feit dat de Vlaamse overheid de Oosterweelverbinding wil financieren binnen de begroting, wijst Vlaams minister-president Geert Bourgeois erop dat de maatschappelijke kosten per jaar uitstel dreigen op te lopen tot 330 à 450 miljoen euro per jaar of één miljoen euro per dag.

Uit een berekening blijkt volgens Bourgeois dat de maatschappelijke kosten/batenanalyse een batig saldo van 14 miljard euro vertoont, zonder de 2,9 miljard aan indirecte baten uit de extra tewerkstelling voor de bouw van het project mee te rekenen. “Dit dossier is te belangrijk voor onze economie en onze welvaart om het nog langer te laten aanslepen. Het is een investering in de toekomst”, benadrukt hij.

De kosten worden bovendien terugverdiend door de verwachte tolinkomsten vanaf 2022. Die wil de regering aanwenden om de financieringsschuld terug te betalen, zo wordt er nog aan toegevoegd.

Zoals reeds eerder aangegeven laat de Vlaamse overheid ook een studie uitvoeren naar de mogelijke overkapping van de zuidelijke ring. De noordelijke Ring loopt met de Oosterweelverbinding al grotendeels in tunnels.

Kritiek

Oppositiepartijen sp.a en Groen zijn niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse overheid in het Oosterweeldossier. Sp.a vindt het onbegrijpelijk dat niet eerst werk gemaakt wordt van snellere oplossingen zoals het vrachtverkeer verplicht omleiden via de Liefkenshoektunnel en de A102.

Groen zegt het merkwaardig te vinden dat de Vlaamse regering in 2017 met de werken wil starten terwijl er nog verschillende procedures moeten gerespecteerd worden. Dat de sluiting van de Antwerpse Ring in vijf deelprojecten wordt verdeeld, betekent dat er vijf keer een procedureslag kan ontstaan.

Ook de actiegroep stRaten-generaal twijfelt of de werken in 2017 kunnen starten. Volgens de groep moet het dossier nog een aantal cruciale klippen omzeilen. De actiegroep bereidt samen met Ademloos een klacht voor bij de Vlaamse ombudsman en dreigt ermee naar de Raad van State te stappen indien geen gehoor wordt gegeven aan die klacht.

Toch ook een positieve reactie. De mobiliteitsclub Touring vindt het “niets te vroeg” voor een doorbraak in het dossier. De verouderde infrastructuur is helemaal niet meer afgestemd op de actuele mobiliteitsvraag, zegt ze.