Wallonië bereidt proefproject met ecocombi’s voor

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Dat melden onze collega’s van Truck & Business. Prévot heeft aan de ‘Service public de Wallonie DG01 de opdracht gegeven om een reglementair kader op te stellen. Daarna zullen een decreet en de nodige uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd worden. Binnen welke termijn dat zal gebeuren, is echter niet medegedeeld. “Maar de wil om zo snel mogelijk te komen tot proefprojecten bestaat wel,” aldus het kabinet van de minister.

De voorbereidede stappen zijn alvast genomen. De Waalse raad voor verkeersveiligheid (CSWSR), het onderzoekscentrum voor de wegen (CRR) en de Sofico (de openbare maatschappij die het Waalse wegennet beheert) hebben al hun advies uitgebracht.

Wat ook in het voordeel speelt van een vrij snelle start, is het feit dat op federaal vlak de koninklijke besluiten al bestaan.

Geïnteresseerde bedrijven zullen, net als in Vlaanderen, een dossier moeten indienen. Volgens Truck & Business moeten die dossiers de gegevens omvatten van het traject, het type goederen, de eigenschappen van het voertuig e.d.m.

Eisen

Voor wat het traject betreft, zal rekening gehouden worden met mogelijke concurrentie met het spoorvervoer of de binnenvaart, alsook met het type wegen. De trajecten zullen aan bepaalde eisen moeten voldoen, zoals het verbinden van economische activiteitenzones via wegen waarvan de rijstoken in elke richting afgescheiden zijn.

De voertuigen zullen aan bepaalde technische eisen moeten beantwoorden, o.a op gebied van noodremsystemen en motorisatie. Sommige goederen zullen uitgesloten zijn, zoals gevaarlijke goederen, tankwagens en levende dieren. Ook de bestuurders zullen aan bepaalde normen moeten beantwoorden.

Vlaanderen en Benelux

De vergunningen zullen enkel gelden voor de Waalse wegen. “Indien de transporteur ook in Vlaanderen een vergunning heeft voor een bepaald traject, zal zijn ecocombi mogen doorrijden op Vlaamse territorium”, meldt het kabinet.

Voorlopig zullen de Waalse ecocombi’s niet naar Nederland kunnen rijden, net als de Vlaamse overigens. Maar volgens het kabinet wordt daar al over nagedacht.

Trendbreuk

Er bestaat al langer veel belangstelling in Wallonië voor proeven met ecocombi’s, al even lang als in Vlaanderen eigenlijk. Toen Vlaanderen besloot om ermee door te gaan, kon dezelfde stap in Wallonië niet gezet worden omdat de toenmalige Waalse minister van Mobiliteit, Philippe Henry (Ecolo) zich ertegen verzette.

Nu de groenen niet meer in de Waalse regering zitten, heeft de nieuwe ploeg op vraag van een aantal stakeholders waaronder de Union Wallonne des Entreprises en Logistics in Wallonia, en een aantal bedrijven (zoals Jean Vincent) het dossier heropend.