Vlaamse havens participeren in Clean Inland Shipping

Nieuws, Transport
Koen Heinen

In afwachting van de goedkeuring van de aanvraag bij het Europese subsidiefonds LIFE, wil het CLINSH-consortium in de zomer van dit jaar starten met een proef inzake milieumaatregelen op een dertigtal binnenschepen. Daarmee willen ze aantonen dat de schadelijke uitstoot in de binnenvaart verder kan teruggedrongen worden.

Volgens het consortium hinkt de binnenvaart achterop wat het terugdringen van de uitstoot en het ontwikkelen van schone technologie betreft. Oorzaken daarvoor zijn het feit dat scheepsmotoren lang mee gaan en dat de financiële draagkracht ontbreekt om te investeren in nieuw materiaal of aanpassingen.

De proef heeft zowel betrekking op schonere brandstoffen als op technologische ingrepen zoals bijvoorbeeld het reinigen van de uitlaatgassen via een SCR-katalysator.

Database

De effecten van de proef op de dertig schepen zullen gemonitord worden en de gegevens worden ingebracht in een database. Die kan input bieden voor beleid zowel op lokaal als op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Voor de financiering van deze transitie in de binnenvaartsector is volgens het consortium de inzet van Europese middelen nodig aangezien de sector het nationale domein overstijgt.

Als de subsidies van het LIFE-fonds worden toegekend, kan CLINSH op 16 juli 2015 starten met de uitvoering van zijn programma. De Nederlandse provincie Zuid-Holland is lead partner van het project.