ERFA vraagt fundamentele ‘shift’ naar efficiënter spoordiensten

Nieuws, Transport
Koen Heinen

“Een rechtsgang is niet de oplossing om het spoorvervoer te doen groeien”, aldus ERFA. De Europese spoororganisatie verwijst naar twee recente rechtszaken die door onafhankelijke spooroperatoren werden aangespannen tegen gevestigde spoormaatschappijen die de komst van nieuwe spoordiensten en de groei van het spoorvervoer belemmeren.

Zo werd de nationale Poolse spoormaatschappij PKP veroordeeld voor het achterhouden van openbare informatie omtrent het bestaan van bepaalde spoorinfrastructuur. Gevolg daarvan was dat onafhankelijke operatoren geen gebruik konden maken van essentiële basisinfrastructuur voor spoorvervoer omdat ze gewoon niet wisten wie de eigenaar was. De rechtbank oordeelde dat de PKP niet het recht had om informatie achter te houden. De toegang tot informatie met betrekking tot openbare infrastructuur draagt bij aan de ontwikkeling van concurrentie op het spoor en dat is in het belang van de gemeenschap, aldus de rechtbank nog.

Wijziging

ERFA vraagt dan ook een fundamentele wijziging van de manier waarop spoordiensten worden aangeboden, omdat er dringend nood is aan een meer dynamische, efficiënte en concurrentiële spoorsector. “Spoorinfrastructuur die gefinancierd wordt met overheidsgeld en die voorziet in basis spoordiensten, zoals stations voor passagiers of overslagterminals voor goederen, moet niet op een dusdanige manier beheerd worden, dat de groei van het spoorvervoer belemmerd wordt”, benadrukt de organisatie.

Verwijzend naar een tweede rechtszaak, stelt ERFA dat er dringend een mentaliteitswijziging nodig is. Zo werd in Oostenrijk de spoornetbeheerder schuldig bevonden aan het ontmoedigen van het aanbieden van spoordiensten over lange afstand. Al die diensten, onafgezien van de lengte van de trein, moesten meer betalen voor het gebruik van de passagiersstations. Afgezien van het feit dat de Oostenrijkse spoormaatschappij ÖBB voor 90% spoordiensten over korte afstand aanbiedt, was er geen enkele reden voor dat hoger tarief. De nieuwe onafhankelijke spooroperator Westbahn, die het proces aanspande, biedt enkel lange afstandsdiensten aan.

ERFA roept de Europese beleidsmakers op om spoed te maken met het doordrukken van belangrijke wijzigingen in het Vierde Spoorpakket, die moeten bijdragen aan het onafhankelijk beheer van de infrastructuur en een ‘level playing field’ tussen alle operatoren.