VIM wil databank van verkeersborden aanwenden

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) wil met het project Vebimobe, wat staat voor ‘Intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van verkeersbordendatabank’ samen met een aantal partners nagaan wat de verkeersbordendatabank die de Vlaamse regering in 2008 realiseerde, aan opportuniteiten biedt voor ITS (intelligente transportsystemen). Tevens wordt onderzocht hoe deze databank op een dynamische manier geactualiseerd kan worden.

De bedoeling is om alle beschikbare informatie van verkeersborden op een intelligente manier beschikbaar te maken in de (vracht)wagen en te kijken hoe dit de bestuurder kan helpen en de verkeersstromen optimaliseren.

 “Voor velen is een navigatiesysteem met GPS onmisbaar. Het toestel loodst ons naar onze eindbestemming, wijst ons op snelheidsbeperkingen en waarschuwt zelfs voor files. Stel dat ook de informatie die momenteel enkel beschikbaar is via verkeersborden, geïntegreerd wordt in een navigatiesysteem. Dan kan de bestuurder tijdig inspelen op werfsignalisaties, anticiperen op tijdelijke omleidingen, enz. Ook kan er rekening gehouden worden met de actuele categorisatie van onze wegen, zodat er duurzame routes worden berekend die sluipverkeer vermijden, de veiligheid verhogen en de leefbaarheid verbeteren,” aldus Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM. Maar, zegt hij, “dit betekent uiteraard dat deze databank een correct beeld moet geven van de actuele situatie.”

Optimale doorstroming

“De Vlaamse verkeersbordendatabank is een van ‘s werelds eerste complete digitale inventaris van alle verkeersborden op alle openbare wegen,” aldus Valgaeren. Door deze data te integreren in het voertuig, kan de chauffeur over een volledig zicht op de actuele situatie beschikken. Ook kan dit voertuig – via sensoren – feedback geven over wijzigingen van de geplaatste verkeersborden.

De dynamische aanvulling van de verkeersbordeninformatie met structurele filedata, ongevallen, spookrijders, wegomleidingen, verkeerslichten e.a. kunnen de doorstroming van het verkeer optimaliseren en dus reistijden verkorten.

“Dit kan tal van sectoren ten goede komen. Denk maar aan het optimaliseren van goederenstromen en distributiekanalen, maar ook verzekeringsmaatschappijen kunnen baat hebben bij deze intelligente begeleiding,” voegt Valgaeren toe.

Praktijktest

Tijdens het project zal het VIM een prototype van een duurzaam navigatiesysteem testen. Routes worden voorgesteld en geëvalueerd op basis van de actuele signalisatie langs de weg. Op basis van de resultaten zal het projectteam een impactstudie uitwerken, alsook een businessmodel voor het ITS gebruik van verkeersbordendatabankgegevens. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren om autonoom rijden dichterbij te brengen.

Project

De totale projectkost van Vebimobe bedraagt 435.000 euro, waarvan 80% gedragen door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) en 20% door de deelnemende bedrijven en instellingen. Deze zijn GIM (een bedrijf actief in geografische informatie, de Universiteit Gent, Volvo Car en het departement MOW. Het project loopt tot midden 2017.