Nieuwe stap in Oosterweeldossier

Nieuws, Transport
Koen Heinen

Op voorstel van minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw, besloot de Vlaamse regering principieel tot definitieve vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Oosterweelverbinding – wijziging’ en aan de bijlagen. Ze herbevestigde tegelijk de nota met de milderende maatregelen en het flankerend beleid Oosterweelverbinding. Het gaat om een na 1.300 geformuleerde bezwaren bijgestuurd GRUP dat een latere overkapping mogelijk maakt.

Schauvliege lichtte ook andere belangrijkste wijzigingen toe: “Het knooppunt ‘Schijnpoort’ werd verschoven naar het zuiden waar het wordt uitgevoerd in de vorm van een Hollands complex, de meest compacte vorm van verkeerswisselaar, waardoor meer ruimte overblijft voor stadsontwikkeling. De Antwerpse Ring (R1) zal in een tunnel onder het Albertkanaal door lopen in plaats van eroverheen met een brug. Ook dit biedt betere kansen voor een kwaliteitsvolle omgevingsaanleg, en bovendien geeft het minder hinder op de R1 tijdens de bouw.”

Reactie

In een reactie zegt de werkgeversorganisatie Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland dat hiermee een belangrijke horde genomen is voor de realisatie van het BAM-tracé. Voorzitter Stéphane Verbeeck zegt zich echter bewust te zijn van het feit dat nog twee belangrijke procedurele kapen moeten genomen worden, met name de project-MER en de bouwvergunning.

Luc Luwel (foto), gedelegeerd bestuurder van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, zegt ervan overtuigd te zijn dat de bevolking zich bewust is van de noodzaak van de Oosterweelverbinding en het de volgende inspraakmomenten op een positieve manier zal gebruiken om het project hier en daar te verfijnen.

Files

De werkgeversorganisatie wijst erop dat de files elke dag langer worden en dat de economische metropool die Antwerpen is hierdoor zijn aantrekkingskracht voor investeerders verliest. Ook vandaag was er weer fileleed omdat het door een ongeval in de Kennedytunnel in de ochtend twee uur aanschuiven was in de richting van Gent.

Volgens voorzitter Verbeeck zal een oplossing voor de fileproblematiek een vliegwieleffect hebben op de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten, zonder de duizenden extra jobs te vergeten die nodig zijn voor de bouw van dit infrastructuurproject.

Het GRUP gaat nu voor advies naar de Raad van State. Die heeft 30 dagen de tijd om advies uit te brengen. In april kan de Vlaamse regering het GRUP dan definitief goedkeuren en een bouwaanvraag indienen.

Financiering

De Oosterweelverbinding kwam ook aan bod in een deze week gepubliceerd interview van Flows met Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts, voor wie de financiering van het project de eerste grote te nemen horde is.