EC bevestigt onderzoek naar regelgeving minimumloon in Duitsland

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Zoals geweten heeft Duitsland op 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon (Mindestlohn) van 8,5 euro bruto per uur ingevoerd. Dat is van toepassing op alle werknemers – ook de buitenlandse – die in Duitsland arbeid verrichten. Buitenlandse transportondernemers die hun werknemers in, door of naar Duitsland laat rijden, moeten hen het minimumloon betalen en hebben tevens een meldplicht. Ze moeten de Duitse douane een fax met de gegevens van de chauffeurs die zij op de Duitse wegen inzetten.

Verschillende lidstaten hebben geprotesteerd tegen deze meldplicht die de administratie verzwaart, en tegen de verplichting zelf om het minimumloon te betalen. Dat laatste protest komt vooral van landen uit Centraal en Oost-Europa, waar de minimumlonen lager zijn en waar men vreest voor de concurrentiepositie. In West-Europa, waar de minimumlonen vaak hoger zijn, wordt hoofdzakelijk kritiek geuit op de administratieve last.

Tevens wordt de vraag gesteld of de nieuwe wetgeving niet tegen de principes van de EU indruist.

CLECAT

Ook de expediteurskoepel CLECAT heeft de Europese Commissie enkele weken aangeschreven om haar bezorgdheid te melden over het feit dat de regelgeving ook van toepassing is op het internationale vervoer.

De Europese Commissie heeft CLECAT onlangs bevestigd dat haar diensten het onderwerp nauwlettend onderzoeken. Zij willen vaststellen of dergelijke nationale regels verenigbaar zijn met het Europees recht en wettelijk kunnen toegepast worden op alle nationale en internationale transporten, inclusief transit en cabotage. Ook wordt onderzocht of deze regels ‘effectief en proportioneel’ zijn.

Moeilijk dossier

Wanneer de Europese Commissie klaar is met haar onderzoek, wordt echter niet gezegd.

Volgens onze informatie zou dat wel eens lang kunnen duren, o.a. omdat twee directoraten generaal van de Commissie betrokken zijn (Transport van Violeta Bulc en Werk/Arbeidsmobiliteit van Marianne Thyssen) en dit veel overleg zal vergen.

Beide DG’s zouden echter pas op 19 december voor het eerst een gemeenschappelijk overleg hebben gehad over de problematiek van het minimumloon in het wegvervoer in Duitsland. Dat was dus pas elf dagen voor de in voege treding en kort voor het kerstreces.