Flows verkiezingsreeks: politieke vragen voor ASV

Interview, Scheepvaart
Koen Dejaeger
Johan Claes
Johan Claes © ASV

Naar aanleiding van de verkiezingen legde Flows een paar vragen voor aan enkele sleutelspelers in de logistieke wereld. Vandaag laten we Johan Claes en Hilde Bruggeman van ASV, aan het woord: “Het klimaat- en het industriebeleid moeten simpelweg beter op elkaar afgestemd worden.”

In de aanloop naar de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 9 juni polste Flows welke prioriteiten de maritieme en logistieke sector heeft voor de politiek. Directeur-generaal Johan Claes en adjunct-directeur Hilde Bruggeman van ASV geven in deze bijdrage aan in welke dossiers er vooruitgang werd geboekt en welke zaken er op de lange baan werden geschoven…

Wat is voor u het belangrijkste dossier dat op tafel ligt voor de periode 2024-2028?

“Voor ASV zijn een aantal zaken belangrijk, in eerste instantie willen we dat de nieuwe regering de vernieuwing van de AWDA (Algemene Wet Douane en Accijnzen) en meer concreet het douanestrafwetboek verder steunt en uitvoert. Als tweede belangrijk dossier is het hertekenen van de loodsenorganisatie van groot belang, de eerste stappen zijn gezet door het aanduiden van een verkenner, maar we willen absoluut dat dit dossier snelheid maakt en tot een oplossing leidt die de efficiëntie en betrouwbaarheid garandeert.”

“We kijken ook naar de nieuwe regering voor medefinanciering van haveninfrastructuur in de zeer brede zin, niet alleen dokken en sluizen, maar ook investeringen in het kader van verduurzaming en digitalisering van havenprocessen. Willen we als haven aan de top blijven meedraaien, dan is er geld nodig en dat kan niet alleen van de havengebruikers komen. Tot slot kijken we uit naar de uitrol van de wet maritieme beveiliging met betrekking tot scheepsagenten. Wij verwelkomen deze wet met open armen, maar zien toch wel wat mogelijke problemen bij het in de praktijk omzetten ervan.”

Welke politieke doorbraak uit de voorbije legislatuur heeft u aangenaam verrast?

“Toch wel het initiatief van Minister Van Peteghem om een commissie op te richten om de AWDA te herschrijven.”

“Wat betreft het loodswezen, is het aanduiden van een neutrale verkenner/onderhandelaar door Minister Peeters een goede zaak, alleen vinden wij de termijn van 1 jaar te lang, we vrezen dat daardoor het momentum kan verloren gaan. Het management van het loodswezen heeft hier al veel voorbereidend werk gedaan en ook bij de loodsen zelf ligt het dossier boven op tafel.”

In welk dossier werd er amper of geen vooruitgang geboekt?

“We zien dat de beslissingen voor het nieuwe dok op Antwerpen Linkeroever en de nieuwe zeesluis in Zeebrugge zeer lang aanslepen. Intussen is men in Rotterdam bezig met de uitbreiding van de Maasvlakte terminals waardoor sneller extra capaciteit zal gecreëerd worden. Rederijen houden hier wel degelijk rekening mee en vermijden liever dergelijke onzekerheden bij de opmaak van hun meerjarenplanning.”

Is het Europese beleid voldoende in harmonie met het lokale beleid?

“Duurzaamheid is natuurlijk een belangrijk thema maar we moeten opletten dat dit niet verstikkend werkt voor de Europese economie, er zal geen sprake meer zijn van een equal playing field met de andere werelddelen. Wat bereiken we als Europese producten niet meer op een relatief milieuvriendelijke manier op Europese bodem worden geproduceerd, maar op een milieubelastende manier op een ander continent worden geproduceerd en dan naar Europa geïmporteerd worden?”

“De industrie heeft nadelen maar wil zich aanpassen, en is nodig als onderdeel van een gezond economisch weefsel. We onderschrijven de ‘Antwerp Declaration for a European Industrial Deal’ en de open brief van half april van de CEO’s van onze haven, Rotterdam, NSP en Duisburg. Het klimaat- en het industriebeleid moeten simpelweg beter op elkaar afgestemd worden. Lokaal heeft Vlaanderen op de koop toe vaak de neiging om nog een stapje verder te gaan dan wat Europa oplegt, zodat er zelfs geen sprake meer zou zijn van een equal playing field binnen de Europese Gemeenschap.”

Hebben politici voldoende voeling met de haven/logistiek?

“De havens creëren een onwaarschijnlijk hoge toegevoegde waarde voor de economie, meer aandacht is zeker op zijn plaats niettegenstaande we voelen dat dit besef er wel is bij enkele partijen. De diversiteit en complexiteit van de haven en logistiek doorgronden is niet simpel, maar nodig om goed wetgevend en regulerend werk te kunnen afleveren. Daar is toch nog wel wat werk aan de winkel.”

Flows verkiezingsreeks: politieke vragen voor ASV – Flows

Flows verkiezingsreeks: politieke vragen voor ASV

Interview, Scheepvaart
Koen Dejaeger
Johan Claes
Johan Claes © ASV

Naar aanleiding van de verkiezingen legde Flows een paar vragen voor aan enkele sleutelspelers in de logistieke wereld. Vandaag laten we Johan Claes en Hilde Bruggeman van ASV, aan het woord: “Het klimaat- en het industriebeleid moeten simpelweg beter op elkaar afgestemd worden.”

In de aanloop naar de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 9 juni polste Flows welke prioriteiten de maritieme en logistieke sector heeft voor de politiek. Directeur-generaal Johan Claes en adjunct-directeur Hilde Bruggeman van ASV geven in deze bijdrage aan in welke dossiers er vooruitgang werd geboekt en welke zaken er op de lange baan werden geschoven…

Wat is voor u het belangrijkste dossier dat op tafel ligt voor de periode 2024-2028?

“Voor ASV zijn een aantal zaken belangrijk, in eerste instantie willen we dat de nieuwe regering de vernieuwing van de AWDA (Algemene Wet Douane en Accijnzen) en meer concreet het douanestrafwetboek verder steunt en uitvoert. Als tweede belangrijk dossier is het hertekenen van de loodsenorganisatie van groot belang, de eerste stappen zijn gezet door het aanduiden van een verkenner, maar we willen absoluut dat dit dossier snelheid maakt en tot een oplossing leidt die de efficiëntie en betrouwbaarheid garandeert.”

“We kijken ook naar de nieuwe regering voor medefinanciering van haveninfrastructuur in de zeer brede zin, niet alleen dokken en sluizen, maar ook investeringen in het kader van verduurzaming en digitalisering van havenprocessen. Willen we als haven aan de top blijven meedraaien, dan is er geld nodig en dat kan niet alleen van de havengebruikers komen. Tot slot kijken we uit naar de uitrol van de wet maritieme beveiliging met betrekking tot scheepsagenten. Wij verwelkomen deze wet met open armen, maar zien toch wel wat mogelijke problemen bij het in de praktijk omzetten ervan.”

Welke politieke doorbraak uit de voorbije legislatuur heeft u aangenaam verrast?

“Toch wel het initiatief van Minister Van Peteghem om een commissie op te richten om de AWDA te herschrijven.”

“Wat betreft het loodswezen, is het aanduiden van een neutrale verkenner/onderhandelaar door Minister Peeters een goede zaak, alleen vinden wij de termijn van 1 jaar te lang, we vrezen dat daardoor het momentum kan verloren gaan. Het management van het loodswezen heeft hier al veel voorbereidend werk gedaan en ook bij de loodsen zelf ligt het dossier boven op tafel.”

In welk dossier werd er amper of geen vooruitgang geboekt?

“We zien dat de beslissingen voor het nieuwe dok op Antwerpen Linkeroever en de nieuwe zeesluis in Zeebrugge zeer lang aanslepen. Intussen is men in Rotterdam bezig met de uitbreiding van de Maasvlakte terminals waardoor sneller extra capaciteit zal gecreëerd worden. Rederijen houden hier wel degelijk rekening mee en vermijden liever dergelijke onzekerheden bij de opmaak van hun meerjarenplanning.”

Is het Europese beleid voldoende in harmonie met het lokale beleid?

“Duurzaamheid is natuurlijk een belangrijk thema maar we moeten opletten dat dit niet verstikkend werkt voor de Europese economie, er zal geen sprake meer zijn van een equal playing field met de andere werelddelen. Wat bereiken we als Europese producten niet meer op een relatief milieuvriendelijke manier op Europese bodem worden geproduceerd, maar op een milieubelastende manier op een ander continent worden geproduceerd en dan naar Europa geïmporteerd worden?”

“De industrie heeft nadelen maar wil zich aanpassen, en is nodig als onderdeel van een gezond economisch weefsel. We onderschrijven de ‘Antwerp Declaration for a European Industrial Deal’ en de open brief van half april van de CEO’s van onze haven, Rotterdam, NSP en Duisburg. Het klimaat- en het industriebeleid moeten simpelweg beter op elkaar afgestemd worden. Lokaal heeft Vlaanderen op de koop toe vaak de neiging om nog een stapje verder te gaan dan wat Europa oplegt, zodat er zelfs geen sprake meer zou zijn van een equal playing field binnen de Europese Gemeenschap.”

Hebben politici voldoende voeling met de haven/logistiek?

“De havens creëren een onwaarschijnlijk hoge toegevoegde waarde voor de economie, meer aandacht is zeker op zijn plaats niettegenstaande we voelen dat dit besef er wel is bij enkele partijen. De diversiteit en complexiteit van de haven en logistiek doorgronden is niet simpel, maar nodig om goed wetgevend en regulerend werk te kunnen afleveren. Daar is toch nog wel wat werk aan de winkel.”