Wereld Maritieme Dag: Belgische scheepvaart blikt terug op mijlpalen

Nieuws, Scheepvaart
Julie Desmet
© RBSA

Naar aanleiding van de Wereld Maritieme Dag op 30 september 2021 blikt de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) terug op recente mijlpalen die de Belgische scheepvaart heeft bereikt. Veel lof gaat daarbij naar de zeevarenden wereldwijd.

Ter gelegenheid van de Europese Maritieme Dag in mei 2021 lanceerde de KBRV al de campagne #boldlyBEyond waarbij de ‘stoutmoedige’ ambities van de Belgische scheepvaart in de schijnwerpers werden gezet. Daarin kregen de zeelui een ereplaats. Ook nu ligt de prioriteit opnieuw bij de zeevarenden. 

“Ik ben er bijzonder trots op dat wereldwijd alle zeevarenden tijdens de coronapandemie zijn blijven werken”, vertelt Wilfried Lemmens, gedelegeerd bestuurder van de KBRV. “Het is onbeschrijflijk wat deze mensen hebben gepresteerd. Belgische reders hebben ook alles in het werk gesteld om zeevarenden op alle mogelijke manieren te helpen.”

In een video laat de KBRV onder meer Boeckmans en Fast Lines aan het woord over hoe Belgische reders en hun crew er alles aan doen om de bevoorradingsketen draaiende te houden.

440 schepen

Vandaag hebben Belgische reders 440 schepen in beheer, goed voor een draagvermogen van 30,8 miljoen dwt. In 2020 deden ze 7.301 havens aan en legden ze 11.506.677 zeemijlen of ruim 21 miljoen km af. Van de havens die het vaakst door Belgische schepen worden aangelopen, voeren Antwerpen, Rotterdam en Singapore de lijst aan.

“Onze scheepvaart blijft stabiel en groeit. Er komen steeds meer schepen bij onder Belgische vlag”, vertelt Lemmens. “We zijn competititef en hebben een uitstekende samenwerking met de overheid.”

Samenwerking

België was de eerste EU-lidstaat die zeevarenden inentte. Vervolgens werden er ambulante vaccinatieteams opgericht voor de vaccinatie van buitenlandse zeevarenden aan boord van zeeschepen in de Belgische havens. België was daarmee het eerste land ter wereld dat de inenting van zeelui op die manier aanpakte. 

Decarbonisatie

De Belgische scheepvaart doelt ook vastberaden op decarbonisatie, met Euronav, Exmar en CMB.TECH als voortrekkers. “Als trotse en al lang gevestigde maritieme natie, hebben België en diens scheepvaartindustrie de voorbije jaren het voortouw genomen bij heel wat innovaties en ontwikkelingen. De Belgische scheepvaartvloot mag dan niet de grootste ter wereld zijn, onze schepen bestrijken alle vrachtsegmenten: van tankers en containers tot shortsea en general cargo”, besluit de KBRV. 

IMO

In december 2021 stelt België zijn kandidatuur aan de IMO-Raad voor. Begin 2022 wordt er naar aanleiding van de Wereld Maritieme Dag een feestelijk evenement georganiseerd. Praktische details komen later. 

Julie Desmet