Top-Mix wijzigt en motiveert aanvraag breekwerf Zeebrugge

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus
Boudewijnkanaal Brugge-Zeebrugge, nieuwe Herdersbrug A11
Boudewijnkanaal Brugge-Zeebrugge, nieuwe Herdersbrug A11 © RJ

Recyclagebedrijf voor de bouwsector Top-Mix zet door met zijn plannen voor een breekwerf in de achterhaven van Zeebrugge. Het diende een gewijzigde en gemotiveerde aanvraag in na bezwaren van het stadsbestuur, omwonenden en natuurbeschermers.

In september vorig jaar vroeg Top-Mix een vergunning voor een nieuwe breekwerf op de oever van het Boudewijnkanaal nabij de snelweg A11 in Zeebrugge. Recyclagebedrijf Top-Mix behoort tot de Groep Johan Verhelst en heeft breekwerven langs het water in Oostende, Gent en twee in Brugge. De afvalstromen komen hoofdzakelijk uit de bouwsector – voornamelijk van zusterbedrijven – en worden herwerkt tot secundaire granulaten die opnieuw inzetbaar zijn in de wegenbouw en grondwerken. Het is de bedoeling een huidige vestiging langs de Krakeleweg – in de havenzone tegen de Brugse binnenstad – op te doeken.

Langs het Boudewijnkanaal wenst Top-Mix ongeveer 8 hectare greenfield te ontwikkelen tot een verharde breekwerf. Daarvan wordt 2,6 hectare verhard als TOP (Tijdelijke Opslagplaats) voor uitgegraven gronden en komen 4,6 hectare waterdoorlaatbare opslagzones voor zand, gerecycleerde puingranulaten, zeefzand en uitgegraven grond.

Bezwaarschriften en beroep

Tegen de aanvraag gaf het stadsbestuur van Brugge twee keer een negatief advies en werden 85 bezwaarschriften ingediend. Bewoners van het nabij gelegen dorp Dudzele vreesden transportoverlast, geluid- en stofhinder, en werden daarin bijgetreden door het stadsbestuur. Natuurbeschermers van Groen vzw zagen liever geen inname van groen gebied, hoewel het terrein in uitbreidingsgebied van de haven ligt. Ze wezen erop dat Top-Mix minder gebruik zou maken van transport via het water dan de havenconcessie voorschrijft. Die mening werd door havenvoorzitter Dirk De fauw gedeeld.

Toen het provinciebestuur van West-Vlaanderen toch een vergunning toekende – mits het naleven van strikte voorwaarden – gingen begin maart het stadsbestuur en de natuurvereniging Groen vzw in beroep. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V) mogen de bouwwerken niet van start gaan zolang de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog loopt.

Watergebonden trafiek

Top-Mix nam alvast de vlucht vooruit en diende nu een gewijzigde aanvraag in. Daarin worden diverse aspecten aangepast en/of dieper gemotiveerd. Het bedrijf argumenteert dat wél wordt voldaan aan de stedenbouwkundige voorwaarden en voorschriften van de havenconcessie om per hectare jaarlijks minstens 20.000 ton watergebonden trafiek te genereren. “De concessie bestaat uit drie delen. Slechts voor één gedeelte van 2,21 hectare bestaat er meteen een tonnageverplichting van 44.000 ton per jaar. De aanvraag bevat het voornemen voor 20.000 ton zand en er wordt gemikt op andere stromen, bijvoorbeeld gronden. Daarbij zal het bedrijf zeker de haveninfrastructuur gebruiken”, schrijft advocaat Bart De Becker.

Daarnaast zijn er bijkomende geluidsstudies, wijzigingen in het rioleringsplan, de infiltratie van hemelwater en natuurcompensaties (rietvelden in Blankenberge en bossen in Vlaanderen). Het openbaar onderzoek van de gewijzigde aanvraag loopt tot en met 9 november.

Roel Jacobus